M plusOglasiVisoko

36. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko 29.02.2024.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko  („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/23), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 36. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati:
 

29.02.2024. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R ED

Izvod iz zapisnika sa 35. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

  1.       Nacrt Strategije razvoja Grada Visoko za period 2023-2027

         IZVJESTILAC:Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

  1.      Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu

IZVJESTILAC:Suada Koljenović,  pomoćnica Gradonačelnika

  1.      Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za

         2024.godinu

IZVJESTILAC:Suada Koljenović,  pomoćnica Gradonačelnika

  1.       Prijedlog odluke o osnivanju higijenskog servisa za zbrinjavanje napuštenih životinja

IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

  1.      Prijedlog odluke opotvrđivanju izmjene predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Buzić

         Mahala

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

7 .      Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:   

          7.1. Prijedlog  odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na dijelu nekretnine k.č.   

                 1837 KO Moštre  i promjeni prava vlasništva Visoko

          7.2. Prijedlog  odluke o zamjeni  nekretnina k.č.  1837/2 KO Moštre  i k.č. 1759/3 KO  Moštre

          7.3. Prijedlog  odluke o uspostavi prava stvarne služnosti na k.č.  80 KO Poriječani

          7.4. Prijedlog  odluke o uspostavi prava vlasništva

          IZVJESTILAC:Fadil Mostić,pomoćnik Gradonačelnika

  1.       Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i  bezbjednosti saobraćaja na području  

         Grada Visoko u 2023. godini

IZVJESTILAC: komandir  Policijske stanice Visoko

  1.      Vijećnička pitanja i inicijative
                                            

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi

 

Red. BrKomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za izbor i imenovanja28.02.2024. god14:00 sati
2.Komisija za prostorno planiranje,   uređenje i ekologiju28.02.2024. god14:15 sati
1.Komisija za društvene djelatnosti28.02.2024. god14:30 sati
2.Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova28.02.2024. god14:30 sati
4.Komisija za  budžet, finansije i ekonomska pitanja28.02.2024. god15:15 sati
5. Komisija za statut i propise28.02.2024. god15:30 sati

 

  PREDSJEDAVAJUĆI

 Gradskog vijeća Visoko         

      Nikola Pekić,s.r

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/scl/fo/6oe6627tslaon0agz7vz9/h?rlkey=hhaqvher2sd7r85xvcnqmj8qc&dl=0

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close