33. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

 

O B A V I J E S T

 

Obavještava se javnost da će se 33. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati:

21.11.2015. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati,

sa slijedećim:

 

D N E V N I M   R E D O M

 1. Izvod iz zapisnika sa 31. i 32. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta “Centar” Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog odluke o provođenju Urbanističkog projekta “Centar” Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi urbanističkog plana za urbano područje općinskog Centra Visoko za period 2013 – 2023. godina

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženju za realizaciju projekta “Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre”

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Nacrt Strategije razvoja općine Visoko za period 2015-2021.godina

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

10. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva na području općine Visoko, sa prijedlogom mjera

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

11. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održat će sjednicu 18.11.2015. godine (srijeda) u 14 sati

II – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održat će sjednicu 18.11.2015. godine (srijeda) u 15 sati

III – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održat će sjednicu 19.11.2015. godine (četvrtak) u 15,00 sati

III – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održat će sjednicu 19.11.2015. godine (četvrtak) u 16,00 sati

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close