31. sjednica Općinskog vijeća Visoko 17.10.2015.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 31. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati: godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati, sa slijedećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Čekrekčije”

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4. Nacrt Odluke o općinskim komunalnim taksama

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnike JKP “Visoko” doo Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

IZVJESTILAC: predstavnik JKP “Visoko” doo Visoko

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Programa utroška namjenskih

sredstava za korištenje državnih šuma na području općine Visoko, za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komsije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

8. Informacija o sportskim rezultatima, stanju sporta i sportskih objekata na području općine

Visoko za 2014. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Vijećnička pitanja i inicijative

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje

će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održat će sjednicu 13.10.2015. godine (utorak) u 15 sati

II – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održat će sjednicu 13.10.2015. godine (utorak) u 15,30 sati

III – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održat će sjednicu 14.10.2015. godine (srijeda) u 15 sati

IV – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održat će sjednicu 14.10.2015. godine (srijeda) u 15,30 sati

V – KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

Održat će sjednicu 15.10.2015. godine (četvrtak) u 15 sati

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close