30. sjednica Općinskog vijeća Visoko u subotu (19.09.2015.)

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”,broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 30. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati: 19.09.2015. godine(subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati,sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Nacrt Odluke o usvajanju Urbanističkog projeka “Centar” Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Grad” Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti JKP „Visoko“ doo Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
IZVJESTILAC: predstavnik JKP “Visoko” doo Visoko

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik JKP “Visoko” doo Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
IZVJESTILAC: predstavnik JKP “Visoko” doo Visoko

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, s ciljem podrške radu ustanova kulture od značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
IZVJESTILAC: predstavnik JKP “Visoko” doo Visoko

7. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP “Veterinarska stanica” doo Visoko za razrješenje člana Nadzornog odbora i imenovanja na kraći period
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

8. Izvještaj o realizaciji programa rada Općinskog vijeća Visoko za period I – VI 2015. godine sa realizacijom zaključaka Općinskog vijeća
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za I – VI 2015. godine
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

10. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i njihovih porodica
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

11. Vijećnička pitanja i inicijative

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close