3. DECEMBAR MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra, održana je centralna manifestacija i radno-konsultativni sastanak Udruženja općinskih organizacija invalida rada ZDK-a u Tešnju.

Prema procjenama, gotovo deset posto BiH stanovništva ima neki oblik fizičke, senzorne, razvojne, mentalne ili emotivne invalidnosti, a gotovo 30 posto od ukupnog stanovništva naše zemlje je direktno ili indirektno pogođeno posljedicama invalidnosti.

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Obilježavanjem ovog datuma se tako ne teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

Kao i predhodnih godina u povodu ovog dana Udruženje građana invalida rada Tešanj, ugostilo je predstavnike općinskih organizacija, članica ZDK, te tom prilikom je podijeljen i određen broj zahvalnica za one koji svojim radom doprinose afirmaciji ove populacije stanovništva. Hanka Karahodžić – predsjednica kantonalnog udruženja invalida rada u izjavi za medije podcrtala je trenutno nezavidnu poziciju ove kategorije invalida ali i poručila da će kantonalno i općinska udruženja učiniti sve što je u zakonskim okvirima kako bi u dogledno vrijeme bilo bolje i ugodnije za život osoba sa invaliditetom.

 

Tekst : Senad Goralija

Foto : Senad Durkalić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close