3.545,13 KM – 1.214,00 KM: Direktorske plaće u visočkim Javnim ustanovama

Službeni pokazatelji za 2014. godinu, a koji se odnose na Javne ustanove općine Visoko, ilustrativno ukazuju na političku volju u potrošnji poreskog novca.

Prije analize stanja, važno je naglasiti ODLUKU Vlade ZDK od 02.04.2015. godine, koja na osnovu Zakona o Vladi ZDK reguliše plaće u svim organima i ustanovama kantona, “u maksimalnom iznosu do najviše 3 (tri) prosječne mjesečne isplaćene neto plaće ZDK,…”.

Ako je osnovna plaća 526 KM, a po “napuhanim” statističkim pokazateljima za ZDK 717 KM, onda se ima polazište za analizu teme iz naslova.

Javne ustanove u Visokom (najveće i najniže plaće)

– “Dom zdravlja”                             3.545,13 – 418,10
– KSC Mladost                              1.850,00 – 913,00
– “Centar za socijalni rad”              1.463,00 – 607,00
– “Gradska biblioteka”                   1.286,00 – 526,00
– “Centar za kulturu i edukaciju”     1.277,00 – 500,00
– Obdanište                                  1.216,00 – 481,00
– Zavičajni muzej                          1.214,00 – 495,00

Javnost je uskraćena za blagovremene informacije po pitanju potrošnje poreskog novca, a u nadležnosti političkih aktera. Visočka pozicija i opozicija radije špekuliraju po društvenim mrežama i mahalaškom logikom šire istine, dok vijećnici “usputno” djeluju, a da sami nisu sigurni da znaju šta kada usvajaju i na koji način će se “njihov rad” odraziti na društvene prilike – potrošnju poreskog novca.

Nije nam namjera otvarati pitanje da li je ili ne, neka od plaća prevelika ili premala.
Pitanje je principijelne naravi – da li ovdašnje Javne ustanove djeluju u skladu sa važećim propisima ili imaju političkih privilegija.

Ovo pitanje otvaramo javno, a u narednom periodu istražujemo ovu tematiku u nadi da će direktni akteri pokazati spremnost za transparentnost i društvenu odgovornost.

www.magazinplus.eu – M.H.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close