-TopSLIDEVisoko

25.06.1992. – Formiran 3. odred OpŠTO Visoko

3. odred OpŠTO Visoko formiran je 25. juna 1992. godine. Formiranje odreda izvršeno je na osnovu mobilizacijskih poziva OpSNO Visoko iz svih MZ Općina Visoko i iz svih struktura stanovništva. U komandu ovog odreda ušli su: Mušinbegović Hasib, Memagić Ismet, Hasić Nezir, Čelebić Hasan, Gazić Edin, Kapetanović Ismet, Čakić Goran, Bajtarević Refik, Karčić Bekir, Uzunalić Avdo, Dervišević Mufid, Provalić Ferid, Selimović Midhat i Suša Ejub.

3. odred OpŠTO Visoko je jedinica koja je trebala da nastavi sjajne uspjehe prethodna dva odreda i svih samostalnih jedinica u to vrijeme formiranih na teritoriji općine Visoko. Ova jedinica je formirana sa zadatkom da kao manevarska jednica bude na raspolaganju gradu, a posebno Republici BiH, jer je u to vrijeme narasla ideja o brzoj deblokadi glavog grada Sarajeva.

Ratno Predsjedništvo je prihvatilo i podržalo da se jednica prvi put u potpunosti opremi sa svim potrebnim materijalno tehničkim sredstvima, a posebno uniformama, što su borci prihvatili kao izuzetno priznanje.

Uvođenje jednice u borbeno dejstvo bila je izuzetno brzo zbog problema koji su se javili na ratištu.

Već 13. jula 1992. godine 3. pješadijska četa 3. Odreda OpŠTO ušla je u rejon Vratnice i zauzela kosu iznad Oblaka, a 19. jula 1992. godine u 10:00 sati frontalno je izvršeno zauzimanje kasarne u Vratnici sa zadatkom ovladavanja kose Borovi i posjedanja linije Hanovi – Kapela – Igralo. Zadatak je u potpunosti izvršen u 19:00 sati kada je i kompletan odred raspoređen na dostignutoj liniji.

15. septembra 1992. godine dolazi do reorganizacije jedinica Općinskog štaba i formiranja 4. bbr., jedinice 3. odreda vraćene su u rejon Vratnice, gdje dobijaju zadatake utvrđenja rejona Zajezda. U to vrijeme 3. odred je bio interventni odred na čitavom Visočkom frontu.

Istovremeno sa nastavkom borbenih dejstava 3. odred postaje i svojevrstan rasadnik kvalitetnog komandnog i vojničkog kadra. Komadant ovog odreda Hasib Musinbegović odlazi na dužnost komadanta 4. bbr., a zlatni ljiljan Hodžić Mehmed odlazi za pomoćnika komadanta Udarnog odreda 4. bbr., doktor Karčić Bekir odlazi za Načelnika sanitetske službe u 4. bbr. Međutim, odlazak vodećeg kadra nije se osjetio, jer su na njihova mjesta postavljeni mlađe i itekako dobre stariješine. Hasečić Mustafa postavljen je za komadanta 3. odreda, Gazdić Edhem za zamjenika, a doktor Tufek Jasmin za referenta saniteta.

Uporedno sa odvijanjem borbenih dejstava i produženjem linije fronta jedinice 3. odreda odlazile su i na druga ratišta na teritoriji općine Visoko.

– 1. četa odlazi u rejon Vlajčića na ispomoć 2. odredu.
– 3. četa odlazi u rejon Crkvice zajedno sa jednim vodom iz 1. pješadijske čete.

3. odred OS Visoko kao samostalna jedinica prestaje da postoji 09. februara 1993. godine formiranjem 302. mtbr., a njegovi borci zajedno sa odredom Gračanica formiraju 3. bataljon. Kroz 3. odred prošlo je 580 boraca.

 

www.veterani.ba/www.magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close