23. sjednica Općinskog vijeća Visoko 27.12.2014.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko i z d a j e:

 

O B A V I J E S T

 

Obavještava se javnost da će se 23. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 27.12.2014. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati, sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

 

 1. Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Visoko
 2. Prijedlog budžeta općine Visoko za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 1. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 1. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 1. Nacrt Odluke o usvajanju Prostornog plana Općine Visoko za period 2002-2020. godina

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 1. Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana općine Visoko za period 2002-2020. godina

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za pokretanje postupka rušenja objekta za uređenje Trga žrtava genocida u Srebrenici

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 1. Prijedlog Odluke o davanju u zakup općinskog poslovnog prostora za potrebe Medžlisa IZ Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 1. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora označenog kao k.č.br. 1032 KO Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o korištenju nedovršenog objekta u naselju “Vrblje”

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o načinu izmirenja duga

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 1. Prijedlog Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnike Javnih preduzeća i Javnih ustanova Općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva

IZVJESTILAC: Melina Travančić Hodžić, Općinski pravobranilac

 1. Prijedlog Odluke o upravljanju, održavanju i naplati parking prostora i javnih garaža

            IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 1. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP RTV Visoko za razrješenje predsjednika Nadzornog odbora i imenovanja na kraći period

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 1. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 1. Informacija o stanju i načinu korištenja imovine općine Visoko

IZVJESTIOCI: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 1. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Visoko na provedbi Općih izbora 2014. godine

IZVJESTILAC: Aida Karavelić, predsjednica Izborne komisije Visoko

 1. Vijećnička pitanja i inicijative.

 

 

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održat će sjednicu 23.12.2014. godine (utorak) u 14 sati

II – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održat će sjednicu 23.12.2014. godine (utorak) u 15 sati

III – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održat će sjednicu 24.12.2014. godine (srijeda) u 15 sati

IV – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održat će sjednicu 24.12.2014. godine (srijeda) u 16 sati

 

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close