22. sjednica Općinskog vijeća Visoko 22.11.2014.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko i z d a j e:

 

 

O B A V I J E S T

 

Obavještava se javnost da će se 22. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 22.11.2014.godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati, sa slijedećim:

 

D n e v n i m   r e d o m

 

 1. Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Visoko

 

 1. Nacrt budžeta općine Visoko za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

 1. Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2015. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

 1. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2015.godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 

 1. Nacrt strategije komuniciranja općine Visoko s javnošću za period 2015-2021. godina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju izrade idejnih rješenja

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o postavljanju natpisa u cestovnom pojasu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

 1. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

 1. Informacija o uslovima rada osnovnih i srednjih škola na području općine Visoko, upisu učenika u I razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2014/2015.godinu i o broju i strukturi završenih razreda u školskoj 2013/2014.godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

 1. Vijećnička pitanja i inicijative.

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

 

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održaće sjednicu 20.11.2014.godine (četvrtak) u 14 sati

II – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održaće sjednicu 20.11.2014.godine (četvrtak) u 15 sati

II – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održaće sjednicu 20.11.2014.godine (četvrtak) u 16 sati

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close