Visoko

22.04.2016. – Kulturni centar ,,Altindag“ Visoko

22.04.2016. – Svečano otvoren Kulturni centar Altindag-Visoko

Zgrada je poklon turske bratske općine Altindag iz Ankare,a sastoji se od kongresne dvorane za 450 osoba, dvije manje dvorane za multipleks kino, nekoliko kabineta za razne vidove edukacije, biblioteka, čitaonica i niz drugih popratnih sadržaja, te velikog prostora na vrhu pod staklenom kupolom za izložbe i druge vrste skupova.

Kulturni centar ,,Altindag“ se nalazi u Prijekom. Općinsko vijeće je 08.06.2015.godine dalo saglasnost za uspostavu prava upotrebe objekta Kulturni centar Altindag u Prijekom na neodređeno vrijeme u korist JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko, da nosilac prava upotrebe ima pravo da stvar posjeduje, da je upotrebljava ne mjenjajući njenu namjenu, na način da dio prostora koristi za obavljanje svoje osnovne djelatnosti ,a preostali slobodni prostor može ustupiti trečim licima sklapanjem Ugovora o korištenju poslovnih prostora uz prethodnu saglasnost nadležne općinske službe.

Kulturni centar ,,Altindag“ je rezultat poslovne saradnje sa Republikom Turskom, objekat je poklon općine Altindag i prostire se na 3200 m2 površine unutrašnjeg prostora.U sklopu centra se nalazi parking sa kapacitetom za 80 vozila.

Zahvaljujući svojoj strukturi,odnosno mnogobrojnim salama i kabinetima Kulturni centar ,,Altindag“ može da podrži višenamjenske sadržaje:

iz oblasti kulture: pozorišne prestave, 2D kino projekcije filmova, manifestacije, književne večeri, promocije, svečane akademije, izložbe

iz oblasti edukacije: stručna usavršavanja, kursevi,seminari,predavanja,

iz oblasti privrede: kongresi, tim building sastanci, seminari, sajmovi, prezentacije,

iz oblasti turizma: prepoznatljivo mjesto za prezentaciju i predavanja u sklopu aktivnosti Turističke zajednice Visoko i JU Zavičajni muzej Visoko.

Na prizemlju je amfiteatar sa 352 mjesta, kabine za simultano prevođenje, projektor, proekciono platno i kompletna tehnička opremljenost za rasvjetu i ozvučenje. Dvije kino sale za projekciju 2D filma sa 56 i 78 mjesta i holovi koji su namjenjeni za izložbe,sajmove i dr.

Na prvom spratu površine oko 350m2 je smještena JU Gradska biblioteka sa svim neophodnim sadržajima koje treba da ima jedna moderna i funkcionalna biblioteka,tri interaktivne učinice sa 25 sjedala.

Također na prvom spratu hol površine 40m2 je uređena stalna postavka,,Otpor agresiji 92-95“ kao depadans JU Zavičajni muzej Visoko koja se moze proširivati i dopunjavati .

Na drugom Spratu je staklena kupola sa izvrsnim pogledom na grad kao i odlično organizovani prostor čine da je ovaj sprat najpogodniji za ugostiteljstvo,sa posebnim naglaskom na organizaciju prijema , koktela, vjenčanja i drugih svečanih manifestacija

Cilj je da JU,,Centar za kulturu i edukaciju“ Visoko preraste u multimedijalni centar za sve uzraste . Ustanovama, Udruženjima građana, organizacijama,firmama i dr. data je mogučnost da budu  inicijatori i nosioci kulturnih  dešavanja na području općine Visoko, a samim tim JU ,,Centar za kulturu i edukaciju“ postaje značajno mjesto prezentacije kulturnog i edukativnog promovisanja stvaralaštva u lokalnoj zajednici i šire.

kca.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close