KulturaVisoko

22. 04. 1992. – Dan kada je 1. ilijaške brigade SCA uzela djecu za taoce

Pokušaj transporta naoružanja za Sarajevo,  22. 04. 1992. godine, u organizaciji SDA i PL Visoko (4 borca u pratnji), m/v tipa Kombi (16 AP, 8 PM M-72 i 22.400 kom metaka) preko okupirane teritorije Visoko koju su držale jedinice SCA, pravcem: Visoko-s. Buci-s. Čifluk- raskrsnica puta s. Čifluk-s. Vidovići (prema selu Ahatovići)- nije uspio. Vozilo je presrela jedinica 1. ilijaške brigade SCA ( 24 vojnika), spriječila dalji transport i zaplijenila naoružanje sa m/v. Poginuo je 1 borac iz pratnje.

Da bi spriječila intervenciju OpŠTO Visoko, za taoce je privremeno uzela djecu u obližnjoj osnovnoj školi

(izvor: Obrazac 1, 1. korpus Armije RBiH – 1. k., 08. 04. ‘97.).

veterani.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close