20. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Obavještava se javnost da će se 20. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 26.7.2014. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati. sa slijedećim:

                                              D n e v n i m    r e d o m

1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlozi odluka o dodjeli priznanja općine Visoko za 2014. godinu

IZVJESTILAC: Mirza Omanović, predsjednik Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

3. Prijedlog odluke o zaduženju Općine Visoko za realizaciju projekta “Centar za upravljanje komunalnim otpadom sa pratećim sadržajem”

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti JP “Visoko Ekoenergija”

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog izmjena i dopuna budžeta Općine Visoko za 2014. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća i upravne i nadzorne odbore javnih ustanova općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog odluke o davanju podrške projektu sportske dvorane Franjevačke klasične gimnazije u Visokom

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Informacija o odvodnji otpadnih voda u vangradskim naseljima na području općine Visoko, sa prijedlogom mjera

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

10. Informacija o stanju socijalne zaštite stanovništva na području općine Visoko, sa osvrtom na položaj Roma u općini Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

11. Informacija o radu nevladinih organizacija na području općine Visoko u 2013. godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

12. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva na području općine Visoko, za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

13. Informacija o korištenju obnovljivih izvora energije, mogućnosti poticaja za iste, program utopljavanja kolektivnih i drugih stambenih objekata i objekata javnih ustanova i javnih i privatnih preduzeća, sa mogućim poticajima za promovisanje i povećanje energetske efikasnosti

IZVJESTIOCI: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice i Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

14. Informacija o izradi studije vezano za projekat grijanja općine Visoko iz TE Kakanj

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

15. Informacija o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Visoko sa tematske sjednice, održane 21.2.2014. godine

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

16. Vijećnička pitanja i inicijative.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održaće sjednicu 23.7.2014. godine (srijeda) u 13 sati

II – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održaće sjednicu 23.7.2014. godine (srijeda) u 15 sati

III – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održaće sjednicu 24.7.2014. godine (četvrtak) u 15 sati

IV – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održaće sjednicu 24.7.2014. godine (četvrtak) u 16 sati

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close