20 godina VGT osiguranja

VGT osiguranje je domaća kompanija koja uspješno posluje već 20 godina i nalazi se među vodećim osiguravajućim kućama u BiH. Od samog početka VGT
osiguranje je imalo značajan rast na tržištu a posebno od dolaska na mjesto direktora Amira Zukića, koji je ovu funkciju preuzeo prije 10 godina. U navedenom periodu, VGT je doživio rast premije sa 9 na današnjih 24 miliona KM. U teškim uvjetima rada nelojalne konkurencije i fanansijske krize ovakav rast premije veliki je uspjeh.
“Moj najveći doprinos bilo je okupljanje kvalitetnog rukovodećeg kadra i timski rad sa ljudima koji su mladi i spremni na izazove, dinamiku i promjene. Osiguranje je specifična branša u kojoj morate biti spremni na stalne inovacije” – ističe direktor VGT-a Amir Zukić.
VGT je jedna od kompanija koja riječima i djelom propagira jačanje bh. privrede kroz povezivanje sa domaćim kompanijama a za 20-godišnji uspjeh zaslužna je i dugoročna strategija ulaganja u ljudske potencijale.
“Ono čemu smo posebno težili u dosadašnjem periodu je jačanje veza sa domaćim privrednicima i jačanje svijesti javnosti o korištenju domaćih proizvoda i usluga. To je jedan od najefikasnijih načina da BiH krene naprijed. Pored toga, jedan od najboljih poteza koji smo napravili je stipendiranje više od 100 studenata od kojih je značajan broj ostao do današnjih dana da radi i gradi VGT osiguranje”.
Sve navedene činjenice razlog su stabilnom ulasku VGT osiguranja u treću deceniju poslovanja.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close