19.03. će se održati 34. sjednica Skupštine ZDK-a

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 34. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 19.03.2013. godine /utorak/, u sali 301/ III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar “Aquaterm” Olovo,
2. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu,
3. Pokretanje Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine,
4. Inicijativa Kantonalnog poreznog ureda-Poreska ispostava Zenica za izmjenu člana
6. Zakona o porezu na promet nekretnina («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 6/09),
5. Inicijativa Općinskog vijeća Zavidovići za izmjenu Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona (2009-2029.) («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj:4/09 i 5/10),
6. Inicijativa „Točak“ d.o.o. Trgovina na veliko i malo Jelah-Tešanj za autentično tumačenje člana 6. stav 1. tačka m. Zakona o porezu na promet nekretnina («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 6/09),
7. Inicijativa Amila Buljubašića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu člana 8. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:17/08),
8. Inicijativa Nermina Kadrića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu člana 121. stav 3. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 13/07 i 13/11).

S poštovanjem!

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close