17. sjednica Vijeća ministara BiH

Danas je u Sarajevu održana 17. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Usvojena informacija ministarstva sigurnosti o događajima u Srebrenici

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o događajima od 11.7. 2015. godine u Srebrenici, Potočarima, kao i dopunu Informacije.

Vijeće ministara BiH je, izmeđe ostalog, izrazilo nezadovoljstvo stupnjem koordinacije policijskih i drugih tijela sigurnosnog sektora u BiH.

Zaduženo je Ministarstvo sigurnosti da pripremi mjere u normativnom i drugom smislu, s ciljem unapređenja koordinacije.

Vijeće ministara BiH očekuje od nadležnih institucija, (policijskih organa, tužiteljstva, sudova), da u ovom i drugim slučajevima izvršavaju svoje zakonom propisane nadležnosti u pogledu prevencije, otkrivanja i procesuiranja.

Kina daje Bosni i Hercegovini grant vrijedan osam milijuna juana

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Nota sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o dodjeli bespovratne pomoći, vrijedne osam milijuna kineskih juana (oko 2,2 milijuna KM).

Ova sredstva će biti iskorištena za realizaciju projekata o kojima će se dvije države dogovoriti naknadnim potpisivanjem sporazuma.

Ministarstvo financija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika ovog nota sporazuma predložen je ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.

Smještaj institucija BiH u Sarajevu: Godišnja ušteda 812.672,00 KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH, donijelo je Odluku o rasporedu prostorija u zgradi za smještaj institucija BiH u ulici Maršala Tita 9A u Sarajevu, čime će u proračunu institucija BiH biti ostvarena ušteda na godišnjoj razini od 812.672,00 KM, koliko je izdvajano za zakup prostora za smještaj ovih institucija.

U ovoj rekonstruiranoj zgradi, ukupne površine 3.012 kvadratnih metara, urede će imati Ministarstvo financija i trezora BiH, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Agencija za javne nabavke BiH, Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH, Ured za veterinarstvo BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Agencija za osiguranje BiH i Služba za zajedničke poslove institucija BiH.

Vijeće ministara podržava racionalizaciju potrošnje u institucijama BiH

Vijeće ministara BiH podržalo je donošenje izmjena i dopuna cjelokupnog zakonodavstva, uključujući i Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojima se racionalizira potrošnja, pa i smanjuju izdaci po osnovu rada u upravnim, nadzornim i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija BiH.

Racionalizacija potrošnje u institucijama BiH bit će prioritet Politike plaća i naknada u institucijama BiH za razdoblje od 2015. do 2018. godine, koju će  uskoro razmatrati Vijeće ministara BiH u svjetlu usvojene reformske agende za BiH.

Ovo je sastavni dio Mišljenja koje je  utvrdilo Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva financija i trezora o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koje je zatražio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da ovo mišljenje dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.

Partnerstvo Svjetske banke i BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Okvir partnerstva Svjetske banke s Bosnom i Hercegovinom u periodu od 2016. do 2020. godine.

Realizacija strateškog cilja u vezi s kontrolom malog oružja i lakog naoružanja

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Informaciju Koordinacijskog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja BiH (SALW) o realizaciji strateškog cilja iz dokumenta Strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH – usklađivanje zakona o oružju međusobno i s međunarodnim standardima.

Preporučeno je nadležnim organima u Republici Srpskoj, županijaima i Brčko Distriktu BiH da zakone o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije harmoniziraju s međunarodnim standardima u pogledu četiri ključna pitanja i to definicija, kategorizacija oružja, izgled isprave o oružju i kaznenoj odredbi.

Zadužen je Odbor za SALW u BiH da prati implementaciju ovih zaključaka te da ovu informaciju dostavi svim nadležnim organima u BiH radi realizacije.

Ovi zaključci rezultat su rada Međuresorne ekspertne radne grupe za usklađivanje propisa o oružju u BiH, u čijem su sastavu bili eksperti svih policijskih agencija na državnom, entitetskom i razini Brčko Distrikta BiH te predstavnici lovačkih udruženja i saveza u BiH.

Usvojeni izvještaji za vanjskotrgovinski promet oružja i vojne opreme za 2013. i 2014. godinu

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva vanjske trgovinu i ekonomskih odnosa o izdatim ispravama za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene za 2014. godinu i Izvještaj o realizaciji vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene za 2013. godinu.

Ukupna vrijednost vanjskotrgovinskog prometa, prema izdanim ispravama za izvoz, uvoz i privremeni izvoz i uvoz oružja, vojne opreme i roba dvojne i posebne namjene, a na osnovu profaktura koje su dostavljene uz zahtjeve za izdavanje dozvola, u 2014. godini iznosila je 247.032.542,00 eura. U prošloj godini izdato je 136 dozvola za izvoz u 38 zemalja svijeta, a 97 dozvola za uvoz roba iz 26 zemalja svijeta.

Prema izvještaju, ukupna vrijednost realiziranog vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba dvojne i posebne namjene u 2013. godini iznosila je 81.883.398,00 eura. Izdato je 127 dozvola za izvoz u 39 zemalja svijeta te 83 dozvole za uvoz iz 18 zemalja svijeta.

U državljanstvo BiH primljen košarkaš Renfroe

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o stjecanju državljanstva Bosne i Hercegovine za Gregoryja Alexandera Renfroea, državljanina SAD-a koji će nastupati za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara podržava racionalizaciju potrošnje u institucijama BiH

Vijeće ministara BiH podržalo je donošenje izmjena i dopuna cjelokupnog zakonodavstva, uključujući i Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojima se racionalizira potrošnja, pa i smanjuju izdaci po osnovu rada u upravnim, nadzornim i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija BiH.

Racionalizacija potrošnje u institucijama BiH bit će prioritet Politike plaća i naknada u institucijama BiH za period od 2015. do 2018. godine, koju će uskoro razmatrati Vijeće ministara BiH u svjetlu usvojene reformske agende za BiH.

Ovo je sastavni dio Mišljenja koje je utvrdilo Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva finansija i trezora o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koje je zatražio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da ovo mišljenje dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.

Imenovani članovi Vijeća GMO

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme (GMO), u koje su imenovani: prof. dr. Vojislav Trkulja, prof. dr. Dalibor Ballian, prof. dr. Rifet Terzić, prof. dr. Ahmed Džubur, prof. dr. lvan Ostojić, prof. dr. Faruk Čaklovica i prof. dr. Stojko Vidović. Mandat članova Vijeća za GMO je četiri godine.

Vijeće, između ostalog, daje mišljenja o upotrebi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu nadležnih organa, daje mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o upotrebi GMO-a te prati stanje i razvoj u oblasti korištenja genetičke tehnologije i upotrebe GMO-a.

Imenovana Komisija za NATO integracijske proces Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluke o uspostavljanju Komisije za NATO integracijskih proces Bosne i Hercegovine i za predsjedavajućeg Komisije imenovalo zamjenika ministra vanjskih poslova Josipa Brkića, a za zamjenika predsjedavajućeg zamjenika ministra odbrane Emira Suljagića.

Komisija, između ostalog, utvrduje prioritete u realiziranju obaveza Bosne i Hercegovine koje proizilaze iz učešća BiH u programu NATO-a „Partnerstvo za mir”, kao i u vezi s prijemom u punopravno članstvo NATO-a.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close