16. sjednica OV Visoko 26.3.2014. godine – II Tematska sjednica 28.3.2014. godine

Obavještava se javnost da će se 16. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 26.3.2014. godine (srijeda) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15,00 sati. sa slijedećim

 

D n e v n i m   r e d o m

 

1. Izvodi iz zapisnika sa 15. i Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

 

2. Vijećnička pitanja i inicijative

 

3.  Izvještaj o ostvarivanju politike općine i aktivnostima Općinske načelnice i o radu Općinskih  

     službi općine Visoko u 2013. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2013.  

    godini

Nosilac izrade: Općinske službe

Predlagač: Općinska načelnica

 

4. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2013.godini

Nosilac izrade: Općinsko pravobranilaštvo

 

5. Izvještaj o izvršenju budžeta i vanbudžetskih sredstava za 2013. godinu

Nosilac izrade: Služba za privredu, finansije i lokalni razvoj

Predlagač: Općinska načelnica

 

6. Prijedlog odluke o razrješenju članova Općinske izborne komisije Visoko

Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja

 

7. Prijedlog odluke o imenovanju članova Općinske izborne komisije Visoko

Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja

 

8. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta MZ Čekrekćije

Nosilac izrade: Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

Predlagač: Općinska načelnica

 

 

Obavještava se javnost da će se II. Tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 28.3.2014. godine (petak) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15,00 sati. sa slijedećim

 

 

 

D N E V N I M    R E D O M

 

 

  1. 1.      Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica općine Visoko u 2013. godini i o stanju

infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama općine Visoko u 2013. godini, sa posebnim osvrtom na stanje niskonaponske mreže, objekata za vodosnabdijevanje i kanalizacione mreže i gasne mreže

Nosilac izrade: Služba za opću upravu  i inspekcijske poslove i Savjeti mjesnih zajednica

Predlagač: Općinska načelnica

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održaće sjednicu 24.3.2014. godine (ponedjeljak) u 14 sati

II – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održaće sjednicu 24.3.2014. godine (ponedjeljak) u 15 sati

III – KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE

Održaće sjednicu 25.3.2014. godine (utorak) u 15 sati

IV – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održaće sjednicu 25.3.2014. godine (utorak) u 16 sati

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close