Visoko

15.06.1992. – Jedinice OpŠTO Visoko razoružale paravojne jedinice SDS-a u selu Grad

Razoružavanje paravojne jedinice SDS-a u selu Grad, općina Visoko, izvršeno je 15. 06. 1992. godine. Jedinice OpŠTO Visoko su razoružale jedinicu jačine voda (24 vojnika) Bataljona Zimča SCA, koji je formiran u selu Grad, iznad gradskog središta Visoko . Ovom akcijom presječena je linija komuniciranja agresorskih jedinica: s. Zimča- s. Dubrave- s. Grad- s. Gorani, koje su na općini Visoko držale snage SCA.
Cilj akcije je u potpunosti ostvaren- gradu Visokom je skinuta blokada sa južne strane. Bez gubitaka je ovladano rejonom površine oko 5 km2 sa najvažnijim selom Grad.

magazinplus.eu / veterani.ba

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close