M plusOglasiVisoko

Javna rasprava: Regulacioni planovi Zimča, Gorani i Radovlje

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONIH PLANOVA: ZIMČA, GORANI I i RADOVLJE

Svim zainteresovanim građanima općine Visoko, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina općine Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

 

JAVNU RASPRAVU

O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONIH PLANOVA: ZIMČA, GORANI I i RADOVLJE

 

Općinsko vijeće Visoko je na 35. sjednici održanoj 30.01.2016. godine usvojilo:

1. 1.        a. Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Zimča” –  Visoko i

b. Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Zimča” – Visoko,

1. 2.        a. Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Gorani I” –  Visoko i

b. Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Gorani I” – Visoko,

1. 3.        a. Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Radovlje” –  Visoko i

b. Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Radovlje” – Visoko,

te iste uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

 

Nosilac pripreme za izradu ovih planova je Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, a nosilac izrade je  “IPSA INSTITUT” d.o.o. Sarajevo.

 

Uvid u tekstualni i grafički dio planova moguće je izvršiti u šalter sali Općine Visoko – Centar za dozvole, kao i na web stranici Općine Visoko na linku Regulacioni plan

 

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na utvrđene Nacrte mogu se dostaviti Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina.

 

Kontakt osobe su Efendira Suad i Zukić Mirela.

Visoko.gov.ba

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close