KulturaM plusOglasi

ZDK: Obavještenje – Program obaveznog predškolskog odgoja i …

OBAVJEŠTENJE

O EVIDENCIJI DJECE-POLAZNIKA  PROGRAMA OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U GODINI PRED POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU (POPOiO)

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22, 46, 48, 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj :7/10, 8/12).

 


– Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2015/2016. godini namijenjen je djeci koja će do 1.marta 2016. godine navršiti  pet godina i šest mjeseci života i  koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.

– Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.

– Za evidentiranje nije potrebno prisustvo djeteta, niti prilaganje bilo kakve dokumentacije.

– O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji bit će obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja na školi u kojoj su djeca evidentirana.

– Evidencija djece se vrši u periodu od 25.01.2016. godine do 05.02.2016. godine u školi koju će djeca pohađati.

 

 

ZDK – Minstarsvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close