Kultura

14. maj 1990. – JNA razoružava Teritorijalnu odbranu za potrebe Velike Srbije

Generalštab oružanih snaga SFRJ izdaje naređenje o povlačenju naoružanja

Terotorijalne odbrane, njegovom obezbjeđenju i smještaju u skladišta JNA. Tako je pod krinkom »uslovnijeg skladištenja« izvršeno razoružavanje onih snaga koje bi se mogle suprotstaviti konceptu Velike Srbije. Smještaj, prebacivanje i čuvanje oduzetog naoružanja vršeno je u vojnim magacinima koji su većinom bili locirani na teritorijama sa većinskim srpskim stanovništvom.

magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close