-TopSLIDEVisoko

128,12 KM nalaz Instituta za cca 40 KM sufinansiranja cijene vode?

128,12 KM nalaz Instituta za cca 40 KM sufinansiranja cijene vodeDa visočka vlast na čelu sa gradonačelnicom Babić vrijeđa inteligenciju građana i pokušava manipulisati njima uvjeravamo se svakog dana.

Već smo pisali o Javnom pozivu za sufinansiranje cijene vode za socijalno ugrožena lica sa prebivalištem na području Grada Visoko koji je raspisala JU Centar za socijalni rad, prema kriterijumima koje, prema Službenom glasniku 05/19, utvrđuje gradonačelnica.

Za ostvarivanje prava na poticaj potrebna je sljedeća dokumentacija:
– Ček od penzije za nosioca računa (za penzionere korisnike minimalne penzije);
– Nalaz Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za člana domaćinstva koji je nesposoban za rad i privređivanje;
– Fotokopija zdravstvene legitimacije za bračnog druga člana porodice penzionera, korisnika minimalne penzije;
– Dokaz o statusu lica koje je korisnik stalne novčane pomoći, (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem);
– Uvjerenje o prebivalištu (CIPS) podnosioca zahtjeva, (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem);
– Uvjerenje Službe za zapošljavanje Biro Visoko ili potvrda o statusu iz Porezne uprave (za bračnog druga člana porodice penzionera, korisnika minimalne penzije)
– (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem)
– Potvrda iz JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko o broju članova korisnika usluga vodosnabdijevanja, godišnjoj potrošnji i plaćenim uslugama vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda i visinu povrata sredstava za subvencioniranje, za period 01.07.2019-30.06.2020. godine (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem).

Dakle, bez obzira što su zanemarene porodice u kojima živi penzioner sa minimalnim primanjima, nezaposleni bračni drug i student/učenik, postavljen je kriterij nalaz Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za bračnog druga, čija je cijena 128,12 KM (prema Cjenovniku Instituta za medicinsko vjštačenje zdravstvenog stanja- dostupno na zvaničnoj stranici Instituta).

Prema informacijama do kojih smo došli, sufinansiranje računa će iznostiti cca 40 KM jednokratno. Prostom matematikom, kada bi isti korisnik 3 godine zaredom ostvarivao pravo na sufinansiranje, tek tada bi mu se vratio uloženi novac za nalaz Instituta. Tek od četvrte godine taj bi korisnik uživao povlasticu „velikodušnog“ gradonačelnicinog učešća u plaćanju režija čiju je bezobrazno visoku cijenu nametnula zajedno sa rođacima iz JKP Visoko.

Ovakvo sramno poigravanje sa najosjetljivijom kategorijom društva je neoprostivo.

Budući da je riječ o socijalno ugroženim porodicama, isti ne mogu priuštiti luksuz da izdvoje novac za nalaz Instituta, te neće moći ostvariti pravo na sufinansiranje.

Pozivamo gradonačelnicu da:
1. Vrati staru cijenu vode!
2. Prilagodi kriterijume sufinansiranja realnoj slici!
3. Ne koristi ranjive kategorije društva za ostvarivanje jeftinih političkih poena tokom pred-predizborne kampanje!

Ban.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close