125. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 125. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 19.09.2013. godine (četvrtak) u 1100 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1.    Verifikacija Zapisnika sa 123. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 06.09.2013. godine;
2.    Verifikacija Zapisnika sa 124. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 11.09.2013. godine;
3.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
4.    Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona sa prijedlogom mjera i aktivnosti za 2012. godinu, Ureda za reviziju institucija u FBiH sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
5.    Realizacija Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-18863/13 od 06.09.2013. godine;
6.    Izvještaj o poslovanju JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
7.    Informacija o prijedlogu i projekciji troškova potrebnih za formiranje i rad prodajnih lagera (centralnih stovarišta) na nekoliko mjesta na području Kantona, J.P. Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići broj: 2653-1/13 od 11.06.2013. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
8.    Prijedlog mjera za prevazilaženje postojećeg stanja u pogledu šumskih krađa J.P. Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići broj: 2187-5/13 od 10.06.2013. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
9.    Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju (izmjenjena verzija);
10.    Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
11.    Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga Veterinarskog zavoda Zenica u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 05-24-19033/13 od 11.09.2013. godine.
12.    Prijedlog Zaključka o postupanju po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: AP-1718/10 od 17.07.2013. godine;
13.    Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za pravosuđe i upravu zastupanom po ministrici Romani Brkić, dipl. pravnici da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa Općinom Olovo nastavi sa aktivnostima na postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje nove zgrade Općinskog suda Visoko-Odjeljenje u Olovu;
14.    Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi općinskog vijeća Kakanj za donošenje Zakona o dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
15.    Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Imamović Mehmeda i Piro Amira, vijećnika Općinskog vijeća Tešanj o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
16.    Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o potrebi prolongiranja zadatog roka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izradu Kantonalnog Zakona o pravima lica koja se iz Zeničko-dobojskog kantona vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
17.    Mišljenje Ministarstva za obrazovanje nauku, kulturu i sport o izbranom kandidatu za direktora OŠ “Kovači” Kovači sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
18.    Izvještaj Ministarstva zdravstva o utrošku budžetskih sredstava u period januar-juni 2013. godine, sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”;
19.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Kantonalne bolnice Zenica, sa prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
20.    Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
21.    Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za finansiranje učešća privrednih subjekata i inovatora na 20. Generalnom BH sajmu ZEPS 2013;
22.    Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Mileusnić Dejanu, reprezentativcu Bosne i Hercegovine u lakoj atletici, na ime pomoći za nabavku takmičarskog koplja;
23.   Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Marković Dini na ime pomoći za odlazak na Evropsko prvenstvo u šahu;
24.    Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01. do 30.06.2013. godine sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
25.    Upoznavanje članova Vlade sa aktom;
– Izvještaj o utrošku sredstava odobrenih Zaključkom Vlade broj: 02-14-10216/13 od 25.04.2013. godine, Župnoom uredu Sv. Ante Padovanskog iz Žepča;

Premijer
Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close