-TopSLIDEM plusOglasiVisoko

11. sjednica Gradskog vijeća Visoko 28.10.2021.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 11. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

28.10.2021. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:

                                                               D N E V N I    R ED

1.  Izvod iz zapisnika sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.   Prijedlozi odluka o potvrđivanju članova savjeta mjesnih zajednica Grada  Visoko za

       mandatni period 2021-2025.godina

      2.1.Prijedlog odluke o potvrđivanju  izbora člana Savjeta mjesne zajednice

            Čekrekčije

      2.2.Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene predsjednika Savjeta mjesne Poriječani 

      2.3.Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene predsjednika Savjeta mjesne Koložići   

      2.4.Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene  člana Savjeta mjesne zajednice Buzić

            Mahala       

            IZVJESTILAC:Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

3.   Prijedlog odluke o raspoređivanju akumulirane dobiti iz prethodnih godina u Javnoj

      ustanovi  “Dom zdravlja” Visoko 

            IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

4 .  Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko,

      predstavnika Ministarstva zdravstva  Zeničko-dobojskog kantona

        IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

5.   Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:   

         5.1.  Prijedlog odluke o prodaji k.č. 1755/5 KO Mokronoge

         5.2.  Prijedlog odluke o uspostavi prava stvarne služnosti preko k.č. 1955/2 KO Visoko

        5.3.  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č 847 i 842 KO Buci

        5.4.  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti MZ Čekrekčije za zaključivanje ugovora sa

                Dioničkim društvom BH Telecom Sarajevo

        5.5.  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove

                 Općinskog suda Visoko za upis prava vlasništva na stambenoj i pomoćnoj zgradi na   

                 parceli  k.č.864 KO Seoča

          IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

6.   Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području   Grada  Visoko u

      2020.godini

   IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

7.  Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali  Gradskog vijeća Visoko, kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. brKomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za prostorno planiranje,   uređenje i ekologiju     25.10.2021.god14:30 sati
2.Komisija za izbor i imenovanja          25.10.2021.god                      15:00 sati
3.Komisija za društvene djelatnosti          25.10.2021.god                      15:30 sati
4.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja    26.10.2021.god.          15:00 sati
5.Komisija za statut i propise    26.10.2021.god.15:30 sati
      

                                                                                                  PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                 Gradskog vijeća Visoko        

                                                                                                        Nikola Pekić,s.r.

Materijal možete preuzeti:
https://www.dropbox.com/sh/k09mmt37zc9ojia/AACNZ6zlZo6cIR5GBpKKAxa1a?dl=0

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close