1.12. 2012.: Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko, i z d a j e
OBAVIJEST
Obavještava se javnost da će se prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
Visoko održati 1.12.2012. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko u 10 sati, sa slijedećim

Dnevnim redom

1. Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko,
2. Prijedlog odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko,
3. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Visoko
(ranijeg saziva)
Dalibor Tomičić, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close