Kultura

01.03.1942. – Osnovana Druga proleterska brigada

Druga proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada je formirana naredbom Vrhovnog štaba NOV i POJ, 1. marta 1942.godine, u Čajniču, od boraca Užičkog, Čačanskog i Drugog šumadijskog partizanskog odreda. Na dan formiranja imala je četiri batljona sa oko 1.000 boraca.

Prvi komandant brigade bio je Ratko Sofijanić, narodni heroj, politički komesar Milinko Kušić, narodni heroj, a partijski rukovodilac i zamenik političkog komesara Spasenija Cana Babović, narodni heroj. Na svom putu Druga proleterska je prešla put dugačak skoro 24 000 km. Kroz nju je prošlo preko 15 000 boraca iz svih dijelova Jugoslavije. Dala je 48 narodnih heroja.

Zajedno sa Prvom proleterskom odlikovana je ordenom Narodnog heroja.
Ova brigada je učestvovala u mnogobrojnim bitkama u drugom svjetskom ratu.

Historija.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close