Zoran BIBANOVIĆ: Zašto i BiH ne bi profitirala od tajni svojih stećaka ili piramida?!

Dio teksta koji se odnosi na visočke piramide.

BOSNA I HERCEGOVINA – KOLIJEVKA HIPOTEZA, LEGENDI I TAJNI: Grčka danas profitira od svoje antičke prošlosti… Zašto i BiH ne bi profitirala od tajni svojih stećaka ili piramida?!

Autor najsmjelije hipoteze koja je za sada u sferi vjerovanja i nema naučno uporište je istraživač Semir Osmanagić.

„Postojeće piramide su nastale u visoko razvijenim civilizacijama koje su poznavale energetsku suštinu planete i ljudskih bića. One pokazuju nespornu genijalnost u kosmičkim korelacijama, građevinskim tehnikama, poznavanju sakralne geometrije i matematike, akustičnog inžinjerstva… Starost Bosanske piramide Sunca se može utvrditi ukoliko se pronađe organski materijal (kosti, drvo, ugalj). Međutim, ako se i ne pronađu organski artefakti, arheološki nalaz takvih razmjera definitivno će redefinirati evropsku historiju.” – pojašnjava fantastičnu hipotezu istraživač Semir Osmanagić.

Otkriće podzemnog lavirinta Ravne kraj Visokog i druga otkrića otvaraju u međuvremenu mnoga pitanja. Inženjer Goran Čaklić kaže: „Kada se sve sabere, što se dešavalo sada i što će se desiti, ma u kakvom obliku, ispada da ima nešto, samo za to nešto trebalo je da se rodi neko ko će imati snage i smjelosti da izokrene historiju i svijest“.

Posljedice velikih otkića su revidirale dotadašnja saznanja i nauku. To je kroz historiju uvijek išlo teško, čak svojevremeno i sa smrtnim posljedicama po istraživača. Tako je i u današnjoj Bosni i Hercegovini u kojoj smo prinuđeni gledati rušilačko lice kulture i u kojoj nemamo priču o bilo čemu, a kamo li turističku priču o navedenim hipotezama.

Iskustvo rada u turizmu, ukazuje da svako zainteresiran za učešće u turističkom poslovanju valja da donese odluku sam, ne čekajući na druge, kakvo je njegovo mjesto unutar ukupne turističke ponude. Ovo treba shvatiti kao poziv za učešće u oblikovanju turističkog tržišta, koristeći raznoliku bosanskohercegovačku baštinu ali i vjerovanja (koja niko ne spori) i hipoteze (koje mnogi vatreno spore), svako na svome terenu i prema svojim sklonostima.

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/aa)

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close