Javne ličnostiM plusVisoko

“Zlatni ljiljan”: Ferid Provalić

Ferid Provalić je rođen 23.01.1960. godine.

Nosilac je najvećeg armijskog priznanja “Zlatni ljilan”. Bio aktivni starješina ARBiH do novembra 2004. godine kada je umirovljen u činu majora. Bio je vijećnik u Općinskom vijeću Visoko. Oženjen, otac troje djece.

www.veterani.ba

FERID PROVALIĆPovelja Grada Visoko 2019.

Rođen 23.01.1960. godine u Visokom.

            Osnovnu i srednju školu završio u Visokom.

             Vojno obrazovanje stekao  u Školi  rezervnih  oficira pješadije, koje mu je značilo  prilikom obavljanja mnogih  komandnih dužnosti.

             Dobitnik je najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

            1992.-1995.godine, u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u najtežem periodu  Odbrambeno-oslobodilačkog rata, na području općine Visoko (1992) istakao se kao izuzetan patriota,  vrstan komandir, organizator vojnih jedinica i odbrane teritorije  općine Visoko, njenih građana i njihove imovine.

            Učestvuje u formiranju jedinica TO u Visokom, te u prvim borbenim dejstvima na tom području. Tokom 1992. i 1993. godine obavljao je dužnost komandira treće čete 3. odreda OpŠTO Visoko, 1993. godine iz sastava 4. brdske brigade-Visočke,izdvaja se jedinica i formira Interventni  odred „Frka“  kojim  je komandovao Ferid Provalić.

          Ugled svog rodnog grada Ferid Provalić je, sa svojom visočkom jedinicom, Interventnim  odredom „Frka“ donio u grad Fojnicu , Olovo (januar-april 94.godine Kruševo…) kao i na oslobađanju  okupiranih područja  oko grada (Bakići,Orlje,Mačak…).Takođe je uspješno obavljao sve postavljene zadatke prilikom oslobođenja okupiranih teritorija  Vareša i Ilijaša  prema Okruglici,Čemernoj planini i Nišičkoj visoravni.

         Istakao se  u  odbrani  Republike Bosne i Hercegovine i održavanju  njenog  kontinuiteta gdje god je zatrebalo.Pokazao se kao izuzetan patriota i čuvar suvereniteta i teritorijalnog integriteta RBIH.       

        Svojim izuzetnim vojno-stručnim sposobnostima i nesebičnim zalaganjem u razvoju i jačanju  odbrambenih sposobnosti općine  Visoko dao je ogroman doprinos ugledu  općine  Visoko i vezano za njen doprinos  u oslobođenju  cijele države od agresije.

          Poslije odbrane od agresije Ferid Provalić je nastavio svoju  komandantsku i vojnu karijeru u Armiji RBiH do 2005. godine kada je penzionisan  u čin majora.

         Kao ugledan građanin  našeg Grada  bio je vijećnik u Gradskom vijeću u mandatu 2008 -2012. godine, gdje je ostavio trag  kao progresivan vijećnik.

         Osnivač je i predsjednik Udruženja  dobitnika najvećih ratnih priznanja Grada Visoko i aktivan je učesnik rada koordinacije boračkih udruženja Grada Visoko.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close