Javne ličnostiM plus

Sretan rođendan Dženanu Handžiću

Dženan Handžić, sin Mustafin i Emsijin, rođen je 26.11.1977. godine u Visokom. Osnovnu školu završio je u Velikom Čajnu, a Medresu „Osman-ef. Redžović“, 1996. godine kao najuspješniji učenik njene prve generacije maturanata.

Visoku stručnu spremu i zvanje profesora islamskih nauka stekao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Postdiplomski studij završio je na Faculty of Business and Administration, International University of Sarajevo (IUS). Završio je specijalistički studijski program „Diploma in Moral Economy and Sustainable Development“ (120 ECTS bodova) u Škotskoj, UK.

U Medresi „Osman-ef. Redžović“ zaposlen je od septembra 2000. godine, na radnom mjestu profesora Akaida i Ahlaka. U septembru 2007. je unaprijeđen i imenovan za pomoćnika direktora za nastavu. U januaru 2013. godine, odlukom Rijaseta IZ u BiH imenovan je za direktora medrese, što je funkcija koju i danas vrši, u trećem mandatu.
Bio je učesnik i izlagač na brojnim simpozijima, seminarima, savjetovanjima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Predsjedavao je Rijasetovom Komisijom za uvođenje elektronskog dnevnika u medresama. Rukovodio je radom Ekspertnog tima Rijaseta za izradu strateškog plana dugoročnog razvoja medresa za period 2014-2024.

Bio je član Školskog odbora Medrese u dva mandata, od 2002. do 2010. godine. Član je Izvršnog odbora Medžlisa IZ Gračanica kod Visokog u posljednja četiri saziva uključujući i aktuelni do 2026. Predsjednik je Upravnog odbora JU „Zavičajni muzej“ Visoko. Član je programskog savjeta Media centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Kao autor, prevodilac, urednik, recenzent, redaktor, tehnički urednik ili korektor učestvovao je u izdavanju preko četrdeset naslova stručne, islamske i pedagoške literature. Posebno vrijedi izdvojiti rad na prijevodu prve „Enciklopedije islama“ na bosanski jezik, kao i prijevode „Tefsira“ Ibn Abbasa, te „Historije islamske umjetnosti i arhitekture“.

Aktivno govori engleski i pasivno arapski jezik.
Oženjen je i otac troje djece. Sa porodicom živi u Uvorićima, Visoko.

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close