Javne ličnostiM plus

Sretan rođendan Azri Kadić

Azra Kadić, doktor pedagoških nauka

Azra (Muhamed) Kadić rođena je 14.09.1973. godine u Sarajevu. Godine 1994. diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, odsjek: Razredna nastava sa prosjekom ocjena 9,7.
Diplomirala 1998. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek: Pedagogija sa prosjekom ocjena 9,6.

Odbranila je 2005. godine magistarski rad: “Ostvarivanje individualnih potreba učenika u nastavnom procesu predmeta Priroda i društvo”, mentorica: prof. dr. Dubravka Šoljan, na postdiplomskom studiju “Individualizacija i inkluzija u obrazovanju” na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek: Pedagogija.

Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek: Pedagogija, odbranila je 2013. godine doktorsku tezu: ”Program zaštite čovjekove okoline u funkciji razvijanja odgoja i obrazovanja u razrednoj nastavi”, mentorica: prof. dr. Dževdeta Ajanović.

Usavršavala se u pedagogiji na prestižnim fakultetima: Karl-Franzens University, Graz (2009); Humboldt University, Berlin (2012); University of Salzburg, Salzburg (2013); Ludwig Maximilian University, Munich (2015).

Stjecala je znanje u pedagoškoj oblasti: Zdravstveno obrazovanje – Ishrana, Aids, Seksualno vaspitanje, Alkohol i droge, Prevencija pušenja i Ekologija – organizator: ”The Soros Foundations” i škola zdravlja ”Dr. Svetlana Zec” (1998); Sesije kreativnih aktivnosti u smislu prevencija i prevazilaţenja traume – ogranizator: ”World Vision International” (1998); Festival pričanja priča i radionice slikanja, glume i pričanja bajki – organizator: ”Aster Cultural Association”, Dubrovnik i ”Mearchenforum”, Hamburg (1999); Primjena Step by step metodologije – organizator: ”Centar za obrazovne inicijative Step by step” (januar 2000; avgust 2000; avgust 2002); Osnove demokratije – organizator ”Civitas”, BiH (2003); Pruţanje psihosocijalne pomoći djeci u školama – organizator: ”Zajedno”, Ljubljana i ”Osmijeh”, Gračanica (oktobar 2004; novembar 2004); S reformisanom školom do bolje budućnosti – organizator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Peadgoški zavod Zenica (2004); Opisno ocjenjivanje u razrednoj nastavi – organizator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Peadgoški zavod Zenica (2004); Virtual School of ”Dialogue, Democracy and Peaceful Conflict Resolution” –organizator: ”Nansen Dialogue Network” (2005); Inovirani program ”Osnove demokracije – Prvi koraci” –organizator: Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava, ”Civitas”, BiH (2007); Inkluzija – Izrada prilagođenih i individualnih programa rada za djecu sa posebnim potrebama – organizator: Pedagoški zavod Zenica (2007); Upoznavanje sa poremećajima u učenju i nedostatak pažnje uz hiperaktivnost – organizator: ”TWI”/”Training Workshops International for the Children” (2008); Inkluzija – Izrada prilagođenih i individualnih programa rada za djecu s posebnim potrebama – organizator: Pedagoški zavod Zenica (2007); Professional Development Seminar for School Boards from Zenica-Doboj Canton – organizator: OSCE BiH (2008). Inkluzivno obrazovanje u reformisanoj školi – organizator: Pedagoški zavod Zenica (2008); Uzroci i povodi ulaska u narkomaniju – organizator: JZU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti, Zenica (2010); Training of Trainers ”Green Pack for Western Balkans” – organizator: ”Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu”, Sarajevo (2010); Izgradnja mreže obrazovanja za mir u BiH – organizator: ”JICA”, Japan (2012); Drugačija djeca – jednake mogućnosti – organizator: ”Council of Europe”, Latvija (2013).

Više pod ovim linkovima:

Intervju: Azra Kadić, doktor pedagoških nauka (Video)

Azra Kadić, doktor pedagoških nauka

Visoko dobilo doktora pedagoških nauka – Azra Kadić

www.magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close