Javne ličnostiM plusVisoko

Sretan rođendan Aidi Zerdo

Aida Zerdo (rođena Bećirović) je rođena 04. decembra 1983. godine u Sarajevu, općina Centar, a nastanjena je u mjestu Ginje na općini Visoko.

Osnovnu i srednju školu završila u Visokom, te je 2008. godine diplomirala na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, smjer Socijalni rad i stekla zvanje Bakalaureat/Bachelor socijalnog rada. Na istom odsjeku student druge godine Master studija.
Zaposelna u JU Centar za socijalni rad Visoko kao Socijalni radnik. Tokom školovanja i poslovnog angažmana učestvovala na edukativnim seminarima i radionicama u cilju pružanja pomoći ranjivim skupinama stanovništva i rješavanju njihovih postojećih problema. Također, dala svoj doprinos u izradi Strategije razvoja socijalne zaštite općine iz koje dolazi.

U mandatnom periodu 2012-2016. godine vijećnica Općinskog vijeća Visoko i bila je zamjenica predsjedavajuće Općinskog vijeća.
U aktuelnom mandatu vijećnica Nezavisne liste za općinu Visoko.

Udata i majka jednog sina.
www.magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close