Javne ličnostiM plus

Sretan rođendan Aidi Hodžić

Prof. dr. Aida Hodžić je rođena 10.01.1965. godine u Visokom. Trenutno je zaposlena na Katedri za hemiju, biohemiju i fiziologiju, Zavod za morfologiju na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

OBRAZOVANJE
1979-1983 Klasična gimnazija u Visokom
1983-1988 Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
1989-1991 Postdiplomski studij smjera
“HRANA I ISHRANA ŽIVOTINJA”
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Magistarski rad: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Datum odbrane: 14.05.1999.
Naučni stepen: Mr.Sci. (oblast: Ishrana životinja)

Doktorska disertacija: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Datum odbrane: 04.12.2003.
Naučni stepen: Dr.Sci.

Postdiplomsko usavršavanje:
1990 Fakultet poljoprivrednih znanosti
Sveučilište u Zagrebu, R Hrvatska
1997 Međunarodni centar za poljoprivredu
Kairo, Egipat
1998 Veterinarski fakultet
Univerzitet u Ankari, Turska
1998 Veterinarski fakultet
Univerzitet u Kembriđu, Velika Britanija
2002, 2005 Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Skoplju, Makedonija
2006 Veterinarski fakultet Oslo, Norveška
2011 Veterinarski fakultet
Sveučilište u Zagrebu, R Hrvatska (CEEPUS PROGRAM)

KRETANJE U SLUŽBI
1989-1992 Naučni istraživač – stipendista Univerziteta u Sarajevu
Katedra za fiziologiju
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
1994-1996 Stručni saradnik
Sekretarijat za privredu
Okrug Sarajevo – Regija Visoko
1996-2000 Asistent za predmet “Fiziologija domaćih životinja”
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2000-2004 Viši asistent za predmet “Fiziologija domaćih
životinja”
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2004-2008 Docent za predmet “Fiziologija domaćih životinja”
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2008-2013 Vanredni profesor za predmete „Fiziologija domaćih životinja“ i „Patološka fiziologija domaćih životinja“
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2013- Redovni profesor za predmete «Fiziologija domaćih životinja I» i «Fiziologija domaćih životinja II»
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

UČEŠĆE U UPRAVLJAČKIM STRUKTURAMA UNIVERZITETA I FAKULTETA
1985./1986.-1987./1988. Student prorektor
Univerzitet u Sarajevu
01.09.2007.-01.12.2008 Šef Zavoda za morfologiju
Veterinarski fakultet Sarajevo
01.12.2010.-31.12.2012. Šef Katedre za hemiju, biohemiju i fiziologiju
Zavod za morfologiju, Veterinarski fakultet Sarajevo
01.12.2012.- Šef Zavoda za morfologiju
Veterinarski fakultet Sarajevo

PEDAGOŠKI RAD
Diplomski studij:
1989-1992, 1996-2004 Praktična nastava iz predmeta “Fiziologija domaćih životinja”, III i IV semestar, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2004- Teoretska nastava iz predmeta “Fiziologija domaćih životinja”, III i IV semestar, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2004-2008 Teoretska nastava iz predmeta “Fiziologija domaćih životinja”, III semestar, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću
2008-2009 Teoretska nastava iz predmeta „Opća fiziologija životinja i
čovjeka“ i „Regulatorni mehanizmi životinja“, IV i VIII semestar, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za biologiju
2008-2013 Teoretska nastava iz predmeta „Patološka fiziologija domaćih životinja“, IV i V semestar, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2013- Teoretska nastava iz predmeta «Fiziologija domaćih životinja
I» i «Fiziologija domaćih životinja II», III i IV semestar, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2014- Odgovorni nastavnik za predmet «Fiziologija i biohemija ishrane domaćih životinja», Studijski program: Hrana i ishrana životinja (II ciklus)
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, UNSA
2014- Odgovorni nastavnik za predmet «Komparativna fiziologija domaćih životinja», Studijski program: Animalna proizvodnja (II ciklus)
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, UNSA

Postdiplomski studij:
2005-2015 Odgovorni nastavnik za predmete “Struktura i funkcije stanice” i “Homeostaza i međustanične komunikacije”
Smjer: BIOMEDICINA
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2008-2015 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za biologiju, Postdiplomski studij bioloških nauka

Doktorski studij:
2014- Odgovorni nastavnik za predmete “Regulacija životnih procesa i funkcija”, “Modifikacija sastava i kvaliteta animalnih proizvoda”, “Probavni i resorptivni kapaciteti domaćih preživara”, “Specifičnosti metabolizma domaće peradi”
Studijski program: Veterinarska medicina i javno zdravstvo
Veterinarski fakultet, UNSA

ORJENTACIJA U ISTRAŽIVANJU
Fiziologija probave i metabolizma domaćih životinja

www.magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close