ZDK: Smanjene administrativne takse u privredi i zdravstvu

Novim izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o kantonalnim administrativnim taksama koje je Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila krajem septembra ove godine u znatnijoj mjeri su građani i pravna lica oslobođeni od pribavljanja i plaćanja taksi na dokumente za različite potrebe.

Prema izmjenama postojećeg  Zakona, kantonalnih administrativnih taksi u oblasti vodoprivrede oslobođeni su: zahtjevi za izdavanje vodnih akata kao i za izdavanje rješenja o ispunjavanju vodoprivrednih uvjeta i izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola za korištenje voda. Pored toga, uvedena je jednoobrazna taksa za sva vozila u iznosu od 10 KM. Kad se radi o industriji mesa i mesnih prerađevina, taksa za izdavanje rješenja klaonicama i objektima u kojima se proizvodi meso smanjena je sa 140 na 100 KM.  Iz resora privrede, izmjenama Zakona  brisani su i određeni tarifni brojevi koji su se odnosili na administrativne takse za kategorizaciju pojedinih ugostiteljskih objekata jer su oni prešli u nadležnost općina. Isto tako, takse su oslobođene stranke koje pokrenu određene postupke iz nadleštva kantonalnog Ministarstva privrede.

U oblasti zdravstva, u potpunosti je ukinuta obaveza plaćanja takse u iznosu od 100 KM na zahtjev za donošenje rješenja o sanitarno-preventivnoj saglasnosti u zdravstvenom objektu. Pored toga, snižena je i taksa na zahtjev za donošenje rješenja o odobrenju rada zdravstvenim radnicima u privatnoj praksi sa 500 na 150 KM. Uporedo s tim, taksa na rješenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za rad u zdravstvenoj djelatnosti ili promjenu ili proširenje zdravstvene djelatnosti snižena je sa 200 na 100 KM.

Sve izmjene postojećeg zakona o kantonalnim administrativnim taksama kao rezultat su provođenja Projekta poboljšanja poslovnog ambijenta u Zeničko-dobojskom kantonu koji su potpisale Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Međunarodna finansijska korporacija (IFC) iz grupacije Svjetske banke. Posebna radna grupa analizirala je svih 225 administrativnih postupaka koji se provode na nivou Zeničko-dobojskog kantona, uzimajući u obzir i preporuke privrednika, poslovnog sektora i građana, kako bi se omogućilo stvaranje što povoljnijeg ambijenta za privlačenje domaćih i  stranih investicija na ovo područje.

zdk.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close