ZDK pozitivan primjer u provođenju Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina

Ministrica za pravosuđe i upravu ZDK Romana Brkić i ministar finansija ZDK Mirsad Isaković prisustvovali su sastanku predstavnika ministarstava pravde, ministarstava finansija i VSTV u Sarajevu, u organizaciji Evropske unije u Bosni Hercegovini, na temu „Finansijska pomoć Evropske unije u procesuiranju slučajeva ratnih zločina“.

Predstavljen je model finansijske pomoći EU u procesuiranju slučajeva ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, odnosno finansijski tok budžetskih sredstava i predviđena operativna podrška planiranim aktivnostima sudova i tužiteljstava u rješavanju zaostalih slučajeva ratnih zločina.

U sklopu projekta IPA 2012-2014, EU će odobriti 15 miliona eura. To su isključivo namjenska sredstava koja će se provoditi uplatama u ratama, dok će svaka naredna uplata ovisiti o izvještaju utroška ranije dodijeljenih sredstava i o efikasnosti pri postupanju po navedenim predmetima. Raspodjela sredstava bit će regulirana Memorandumom o saradnji EU i Ministarstva pravde BiH koji bi trebao biti zaključen u septembru ove godine, a memorandumi zaključeni unutar entiteta će regulirati raspored sredstava.

EU u BiH je postavila nekoliko uvjeta, a to su: makroekonomska struktura BiH- angažman MMF projekta, poboljšanje budžetske transparentnosti, nova strateška planiranja u sektoru pravosuđa- svi sudovi i tužilaštva moraju imati strategije i akcione planove za rješavanje predmeta ratnih zločina.

Zeničko-dobojski kanton je jedan od dva kantona koji su krenuli u provođenje Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina. Uz svesrdno zalaganje ministrice Romane Brkić, Vlada ZDK je u Budžetu za 2013. godinu osigurala dodatna sredstva za upošljavanje dva tužitelja, pet stručnih saradnika i pet pomoćnih radnika koji će raditi na rješavanju predmeta ratnih zločina.

Domaćin sastanka Severin Strohal, šef Operativnog odjela za reformu pravosuđa i unutrašnjih poslova i reformu javne uprave je istakao Zeničko-dobojski kanton kao najpozitivniji primjer. Čestitajući ministrici Brkić na prepoznavanju značaja ovog projekta i zalaganju za realizaciju Strategije, pozvao je i druge kantone da slijede ZDK.

www.magazinplus.eu – Pres služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close