ZDK: Poboljšan pristup zdravstvenoj zaštiti za gluhe i nagluhe osobe

Zahvaljujući zalaganju aktivistica Centra za pravnu pomoć ženama

Na nivou Zeničko-dobojskog kantona postigut je pomak za poboljšan pristup zdravstvenoj zaštiti gluhe i nagluhe osobe, zahvaljujući zalaganju aktivistica Centra za pravnu pomoć ženama iz Zenica.

– Ovaj pomak rezultat je zalaganja aktivistica Centra za rješavanje prepreka u korištenju prava na zdravstvenu zaštitu na koje su, zbog vrste invaliditeta, nailazile gluhe i nagluhe osobe, zbog čega korištenje pomenutog prava vrlo često nije bilo pravovremeno, adekvatno i jednako u odnosu na druge – kazali su iz Centra za pravnu pomoć ženama.

Dodaju kako je za vrlo kratko vrijeme i uzajamnu saradnju sa Ministarstvom zdravstva i Zavodom za zdravstveno osiguranje ZDK postignut dogovor za unificirano i vidljivo označavanje zdravstvenih legitimacija svih gluhih i nagluhih osoba, koje će, prema nalogu Zavoda za zdravstveno osiguranje ZDK vršiti nadležne poslovnice.

– Zdravstvene legitimacije ubuduće će imati klauzulu koja će se za gluhe i nagluhe osobe navoditi na pretposljednoj stranici. Da bi osiguranik ostvario pravo na ovu klauzulu potrebno je da priloži potvrdu udruženja, liječnički nalaz, ili da je korisnik ortopedskog pomagala prema evidenciji Zavoda – pojašnjavaju iz Centra.

Ova aktivnost realizovana je u okviru prvog ciklusa malih grantova “Koalicija – Jednakost za sve”, a program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Autor: D. Pa. – avaz.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close