ZDK: Općinama 1.225.000 KM za hitne sanacije

Prema Odluci Vlade Federacije BiH donesenoj početkom ovog mjeseca, na ime pomoći kantonima koji su pogođeni majskim i avgustovskim poplavama, Zeničko-dobojskom kantonu dodjeljeno je 1.225.000 KM.

Ova sredstva su Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 27.8.2014. godine raspodjeljena na 12 općina i to prema procentualnom iznosu procijenjenih šteta. Tako će Općina Zenica dobiti 350.000 KM, Općina Maglaj – 327.025 KM, Žepče – 176.500 KM, Kakanj – 96.530 KM, Olovo – 86.975 KM, Doboj-Jug – 67.742 KM, Zavidovići – 61.617 KM, Breza – 21.805 KM, Tešanj – 13.475 KM, Vareš – 10.657 KM, Visoko – 6.860 KM i Usora – 5.757 KM.

Ovo su sredstva za urgentne poslove na sanaciji šteta, dok će se sredstva po pojedinačnim projektima odobravati iz drugih izvora.

Kada je riječ o projektima za saniranje posljedica poplava, Vlada je, na zahtjev Općine Žepče, odobrila 150.000 KM za sufinansiranje projekta izgradnje 82 nova stambena objekta i sanaciju 353 oštećene kuće čime bi se zbrinulo 206 porodičnih domacinstava odnosno ukupno 925 osoba. Planirano vrijeme za realizaciju ovog projekta čija realizacija je je 90 dana počev od 15.08.2014. godine. Pored toga, Općini Žepče je danas odobreno i 25.390 KM na ime sufinansiranja troškova izrade projektne dokumentacije za saniranje putnog pravca M17-Lager i uređenje korita rijeka Željeznice i Papratnice. Mjesnoj zajednici Bočinja (Općina Maglaj) odobreno je 19.931 KM za sanacijske radove na dijelu osnovne škole u Bočinji.

Vlada ZDK je usvojila informacije o stanju u oblasti pravosuđa kao i o uvjetima za početak nastave u školskoj 2014/15 godini u školama pogođenim poplavama i klizištima.Iz resora obrazovanja, odobrena je i Odluka o utvrđivanju visine stipendije za akademsku 2013/14. godinu. Prema ovoj odluci, stipendija će iznositi 588 KM i isplatit će se u četiri jednake rate od po 147 KM redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Zeničko-dobojskog kantona. Inače, kriterije Ministarstva obrazovanja je, od 1732 prijavljenih, zadovoljilo 1670 studenata, a Vlada je za ove svrhe izdvojila 985.000 KM .

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Savezu RVI Kantona za obilježavanje Dana ratnih vojnih invalida odobreno je 6.500 KM. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je predložilo, a Vlada usvojila Zaključak o odobravanju 32.575 KM na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja eutanazije nad 18 ovaca, jednog goveda i tri konja. Izvršit će se isplata i vlasnicima 335 pčelinjih društava, ali tek nakon utvrđivanja dodatnih činjenica o provođenju obavezne zaštite pčelinjih društava od strane vlasnika. Pored toga, na zahtjev Udruženja pčelara API-ZE Zenica, odobreno je 1.000 KM za provođenje edukacije pčelara u 2014.godini. Na kraju, Forumu građana Zenice odobreno je 500 KM za organizovanje manifestacije na obilježavanju „Dana Kulina bana“ i „Dana Zeničko-dobojskog kantona“.

zdk.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close