PolitikaZDK

ZDK: Održan okrugli sto o saradnji sektora obrazovanja i privrede

SARADNJOMPRIVREDE IOBRAZOVANJA DO KVALITETNIJE RADNE SNAGE

Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji i uz finansijsku podrškunjemačke organizacije DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu,organiziralo je u Zenici okrugli sto o temi “Unapređenje saradnjeobrazovanja odraslih i privrede”. Na skupu su sudjelovali predstavnici teinstitucija obrazovanja, privrede i poslodavaca, sektora rada i zapošljavanjate lokalnih zajednica u ZDK-u.

Naglašeno je da je neophodno jačatisaradnju obrazovanja i privrede kako bi se unaprijedila znanja, vještine ikompetencije radne snage, jer u sadašnjim uslovima, privreda ne možezadovoljiti potrebe za radnom snagom, iako je, prema podacima za mjesecseptembar, na evidenciji biroa rada u ZDK bilo 55.178 nezaposlenih.

“Samo sinergijskim djelovanjeminstitucija vlasti, službi za zapošljavanje, obrazovnih institucija i kompanijamože se riješiti disbalans između potreba tržišta rada i obrazovnogsistema”, kazala je Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK.

Anes Čerkez, projekt koordinator uDVV Internacional – Ured za BiH, istakao je da je u fokusu ove organizacije u Bosnii Hercegovini, a time i u Zeničko-dobojskom kantonu, jačanje međusektorskesaradnje nadležnih obrazovnih institucija i poslodavaca te drugih relevantnihaktera u oblasti obrazovanja odraslih.

“Saradnja trenutno nije napotpuno zadovoljavajućem nivou i zaključak ovog kao i ranijih okruglih stolovaje da ona mora biti unaprijeđena u što skorije vrijeme kako bi se osiguralafunkcionalnost sistema obrazovanja u ZDK”, kazao je Čerkez.

Ministar obrazovanja, nauke, kulturei sporta Spahija Kozlić izrazio je zadovoljstvo što je obrazovanje tokom ovegodine bilo u vrhu prioriteta i interesovanja vlasti u ZDK, navodeći primjeredobre saradnje resornog ministarstva sa privredom i komorama, čiji je rezultatdonošenje i primjena Pravilnika o izvođenju praktične nastave izvan škola,zatim poboljšanje funkcionalne pismenosti učenika kroz projekt “Škole za21. vijek”, koji se realizira u saradnji sa British Councilom, kao iodličnu saradnju na polju obrazovanja odraslih sa DVV International.

“Obrazovanje je kontinuum i trajecijelu godinu. Reforme obrazovanja trebaju ići ukorak sa reformom zajednice, azatjevi zajednice moraju ići u pravcu da obrazovne vlasti pruže ono što onitraže”, kazao je Kozlić.

Press služba ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close