ZDK: Dodjela sportsko-privrednih lovišta na period od 10 lovnih godina

Službene novine ZDK
Godina XX – Broj 10 ZENICA, četvrtak, 10.12.2015.god.

Vlada Zeničko– dobojskog kantona

O D L U K A

o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u Javnom pozivu

Ovom Odlukom dodjeljuju se sportsko-privredna lovišta osnovana Odlukom o osnivanju lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničkodobojskog kantona“, broj: 10/09), u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za dodjelu sportskoprivrednih lovišta pod zakup na području Zeničkodobojskog kantona, na period od 10 lovnih godina kako slijedi:

1. Sportsko – privredno lovište „SMOLIN”, OLOVO, površine 39.978,00 ha, Udruzi građana-Lovačkom društvu „TETRIJEB“ Olovo sa sjedištem u Olovu, Ul. Branilaca grada bb, Olovo sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači,

2. Sportsko – privredno lovište „ZVIJEZDA“, VAREŠ, površine 35.775 ha, Lovačkom društvu „ZVIJEZDA“ Vareš, sa sjedištem u Varešu sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači,

3. Sportsko – privredno lovište “BREZA“, BREZA, površine 6.510 ha, Lovačkom društvu „Breza“ Breza sa sjedištem u Brezi, ulica Mustafe Keškića bb, Breza sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači,

4. Sportsko – privredno lovište “VISOKO“, VISOKO, površine 23.337 ha, Udruzi-Lovačkom društvu „SRNDAĆ“ Visoko sa sjedištem u Visokom sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovnoprivredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači,

5. Sportsko – privredno lovište “SRNDAĆ”, KAKANJ, površine 37.697 ha, Lovačkom društvu „SRNDAĆ“ Kakanj sa sjedištem u Kaknju, ulica Melente Bošnjaka bb, Kakanj sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači,

6. Sportsko –privredno lovište “ZMAJEVAC“, ZENICA, površine 50.547 ha, Udruzi-Lovačkoj organizaciji „ZMAJEVAC“ Zenica, ulica Štrosmajerova 4, Zenica sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači,

7. Sportsko – privredno lovište “ORLOVIK“, ŽEPČE, površine 12.000 ha, Udruzi-Lovačkoj organizaciji „ORLOVIK“ Žepče sa sjedištem u Žepču, sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovnoprivredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači,

8. Sportsko – priverdno lovište „JELEČ“ ŽEPČE, površine 18.947 ha, Lovačkom društvu „JELEČ“ Žepče, sa sjedištem u Žepču, sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači,

9. Sportsko – privredno lovište „KLEK“, ZAVIDIVIĆI, površine 40.844,40 ha, Lovačkoj organizaciji „KLEK“ Zavidovići sa sjedištem u Zavidovićima, ulica Husein kapetana Gradašćevića bb, Zavidovići sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači,

10. Sportsko – privredno lovište „LIJEŠNICA I OZREN“, MAGLAJ, površine 24.000 ha, Lovačkom društvu „SOKO“ Maglaj sa sjedištem u Maglaju, Trg Alije Izetbegovića bb, Maglaj sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači,

11. Sportsko – privredno lovište „MATUZIĆI I MRAVIĆI“, DOBOJ JUG, površine1.024 ha, Lova- čkoj Udruzi „SRNDAĆ“ Doboj Jug sa sjedištem u Doboj Jugu, sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači,

12. Sportsko – privredno lovište „FAZAN“, USORA, površine 5.120 ha, Lovačkom društvu „FAZAN“ Usora sa sjedištem u Usori, Sivša bb, Usora sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovnoprivredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači, .

13. Sportsko – privredno lovište „TEŠANJKA“, TEŠANJ, površine 16.800 ha, Lovačkom društvu „KISELJAK“ Tešanj sa sjedištem u Tešnju, sa zakupninom za korištenje koja iznosi 11% planiranog godišnjeg prihoda od ostrela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači.

Korisnici sportsko-privrednih lovišta putem tri odvojena platna naloga uplaćivat će zakupninu u korist Proračuna Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Proračun Kantona) u iznosu od 60%, u korist Proračuna Federacije BiH (u daljem tekstu: Proračun Federacije) u iznosu od 20% i u Proračun općine (u daljem tekstu: Proračun Općine) na čijem području se ostvaruje prihod u iznosu od 20%, najkasnije do 31. siječnja za tekuću lovnu godinu.

Izuzeće o dodjeli lovišta

Ovom Odlukom lovište „Kamenica“, kojim gospodari J.P. „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, se izuzima iz dodjele pod, zakup jer je isto Odlukom o osnivanju lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničkodobojskog kantona“, broj: 10/09), ustanovljeno kao gospodarsko lovište do mogućnosti proglašenja istog posebnim lovištem, te ukoliko se isto ne proglasi posebnim lovištem isto će se dodijeliti na korištenje sukladno Zakonu o lovstvu, Zakonu o koncesijama Federacije BiH i Zakonu o koncesijama Zeničkodobojskog kantona.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close