ZDK: Naredba općinama da dostavljaju zahtjeve za prehrambenim i drugim sredstvima iz Kantonalne direkcije za robne rezerve

Razmatrajući ukupnu situaciju na području Kantona, na jutrošnjoj (06. 06. 2014.) sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite zaključeno je da se u određenim oblastima postigao napredak u saniranju šteta nastalih poplavama, počev od napretka na izgradnji alternativnih puteva do obezbjeđenja osnovnih preduslova za početak procesa vraćanja u normalne životne tokove na područjima ugroženim poplavama. No, da bi se na trajno riješio ogroman broj problema vezan za uspostavljanje putnih komunikacija, izgradnju porušene vodovodne infrastrukture, preusmjeravanje vodotoka, rješavanje ekoloških pitanja, izgradnje ili popravke porušenih domova, uspostavljanja privrednih tokova i obnavljanja poljoprivrede, potrebna su ogromna sredstva. Ona su najavljena iz više izvora, počev od grantova koji dolaze preko ambasada stranih zemalja akreditovanih u BiH, zatim donatorskih konferencija, te pomoći koju su obećale Evropska unija, Svjetska banka i druge institucije i organizacije, a računa se i na sredstva sa državnog i entitetskog nivoa. Stoga je ponovno potencirana potreba da komisije za procjenu šteta što prije završe svoj posao te da im se sa općinskih nivoa vlasti pruži maksimalna podrška i pomoć u dovršetku ovih aktivnosti.

 

Na ovoj sjednici Štab je zaključio da će se u narednom periodu sve veći broj poslova prebacivati na resorna ministarstva u kojima će biti fokus aktivnosti na otklanjanju posljedica poplava i saniranju šteta na području Kantona.

 

Kad je u pitanju trenutno stanje na terenu, situacija varira od općine do općine, pa je jutros donesen zaključak da se ponovno uputi naredba svim općinama da dostavljaju zahtjeve za prehrambenim i svim drugim namirnicama i opremom kako bi im se mogla distribuirati pomoć iz Kantonalne direkcije za robne rezerve. Dosad pristigli zahtjevi od općina uglavnom se odnose na potrebe za hranom pa je tako općina Zenica danas ponovno zatražila 1000 kilograma riže, 5000 litara ulja, 1000 kilograma graha i 500 kilograma tijesta za potrebe ishrane evakuisanih osoba smještenih u zeničkoj Kasarni.

 

Ponovno je zaključeno da pojedine općine, iako imaju potrebe za hranom i drugim potrepštinama, rijetko dostavljaju svoje zahtjeve pa se ovim putem općinska rukovodstva i općinski štabovi civilne zaštite podsjećaju na ovu obavezu kako bi se što brže i efikasnije pomoglo svim osobama smještenim u kolektivnim centrima, ali i svim ostalima s ugroženih područja smještenih kod rodbine ili na drugi način. Uz to, predstavnik Kriznog štaba za zdravstvo izvjestio je o zdravstvenoj situaciji na ugroženim područjima kao i o stanju teško pokretnih pacijenata smještenih u Penzionerskom domu i načinima njihovog daljnjeg medicinskog tretmana.

 

Press služba KŠ CZ ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close