ZDK: “Kako privući strane i ohrabriti domaće investitore za ulaganje u BiH”

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona organizirala je poslovnu konferenciju “Kako privući strane i ohrabriti domaće investitore za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu”, na kojoj je učestvovalo više od stotinu poslovnih ljudi.

Cilj konferencije je da se, u periodu aktuelnog konstituiranja izvršne i zakonodavane vlasti svih nivoa, još jednom ukaže na glavne prepreke u realizaciji većeg obima domaćih i stranih ulaganja u BiH te identifikacija glavnih ekonomskih i drugih mjera koje mogu doprinijeti većem ostvarenju održive ekonomije.

Razgovarano je o reformama radnog zakonodavstva, fiskalnog sistema, sistema obrazovanja, podsticanja poljoprivredno-prehrambenog sektora i prevencije korupcije u javnim nabavkama.

– Nedavno je bio Poslovni forum u Sarajevu, gdje je izneseno praktično pet najboljih elemenata koji se mogu ponuditi stranim investitorima, to su najniži PDV, najniža cijena električne energije, najniža cijena radne snage kada gledate s aspekta kvaliteta, najniži porezi na dobit, a ne plaćaju se porezi na dobit dividende. A zašto onda nemamo investitora u takvom ambijentu. Vlast je ta koja treba da napravi povoljan ambijent za privlačenje stranih investicija – kazao je na federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj.

Direktor kakanjske Cementare i predsjednik Vijeća stranih investitora BiH Branimir Muidža ukazao je na pojedine konkretne mjere i korake da bi se trend smanjenja stranih investicija zaustavio i krenulo ponovno s većim ulaganjima.

– Da bi se u BiH obezbijedio kontinuirani rast i razvoj, treba se promijeniti svijest i način razmišljanja. Potrebno je saslušati šta privreda govori, a mi privrednici trebamo se organizirati u ovakva udruženja i konkretnim prijedlozima ići ka vlastima u realizaciji naših interesa i ciljeva – istakao je Muidža.

U radu poslovne konferencije sudjelovali su guverner Centralne banke Kemal Kozarić, profesor Ekonomskog fakulteta Fikret Čaušević, gradonačelnik Husejin Smajlović, premijer ZDK Munib Husejnagić, zatim Biju Nair, generalni direktor ArcelorMittal Zenica, Safudin Čengić, direktor Centrotransa, Miralem Galijašević, direktor Albe Zenica, Ismet Begić, vlasnik komanije Almy Zenica, univerzitetski profesori i brojni poslovni ljudi iz regije.

Stavovi i zaključci s ove poslovne konferencije, kao kompetentan i jasan glas poslovne zajednice, treba da doprinesu prijeko potrebnom olakšanju i rasterećenju uvjeta privređivanja, kao osnovnom preduvjetu za veći obim domaćih i stranih ulaganja, ali i zaposlenosti.

| Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close