ZDK: Izvještaj o realizaciji Strategije kulturne politike ZDK period 2014-2020.

Saopćenje za medije

 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI „STRATEGIJE KULTURNE POLITIKE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA PERIOD 2014.-2020. GODINA“, ZA 2015. GODINU

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na zasjedanju održanom, 08.07.2014. godine usvojila Strategiju kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godine.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je formirala Monitoring tim za praćenje realizacije Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020. godina čiji zadatak je da Vladi i Skupštini Kantona podnosi Izvještaj o realizaciji Strategije za prethodnu godinu.

Na osnovu predočenih podataka, između ostalog, konstatirano je da jedan broj nadležnih općinskih službi za kulturu, odnosno predstavnika općina u Monitoring timu, nije dostavio izvještaje o realizaciji Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu. I pored toga, može se zaključiti da su aktivnosti i obaveze utvrđene Strategijom za 2015. godinu bile poticaj za značajne pomake u sferi kulture na području Zeničko-dobojsakog kantona. Prije svega, treba istaknuti da je Zeničko-dobojski kanton nastavkom finansiranja 15 ustanova kulture, iako im nije osnivač, u okviru ”Transfera za ustanove kulture” (3.232.040,00 KM u 2015. godini) omogućio kontinuitet njihovog rada i pomogao u procesu sprječavanja urušavanja sistema kulture na području Kantona.

Monitoring tim je, također, istakao značajne iskorake u oblasti kulture, koji su načinjeni realizacijom Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona, ali su identificirane i određene slabosti. S ciljem prevazilaženja uočenih slabosti, predložene su mjere koja će biti predmetom izvještavanja za naredni period.

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 35. sjednici održanoj 26.11.2015. godine usvojila Izvještaj Monitoring tima i isti uputila u dalju skupštinsku proceduru.

 

Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close