ZDK: Izvještaj federalnog Zavoda za geologiju o stanju klizišta nakon obilaska terena

Tim geologa federalnog Zavoda za geologiju dostavio je izvještaj Kantonalnom štabu civilne zaštite o stanju klizišta nakon obilaska terena tokom prošlog vikenda. Ovaj izvještaj razmatran je na jutrošnjoj (26. 05. 2014.) sjednici Štaba. Uz podatke o vrsti klizišta, njihovoj veličini i posljedicama koje su izazvala, dostavljeni su i prijedlozi sanacije kako klizišta tako i puteva i vodotoka na ugroženim područjima. Zajednička karakteristika većine klizišta koja su se javila tokom poplava na području Zeničko-dobojskog kantona je da se radi o starim klizištima koje je pokrenula velika količina padavina.

 

Pored toga, konstatovano je da je prostor zahvaćen klizištima smješten na jako strmim padinama (preko 60 stepeni nagiba) sa velikom debljinom deluvijalnog materijala koji na nekim mjestima prelazi 20 metara. Ovaj deluvijalni materijal formiran je na zemljištu koje je pogodno za nastanak klizišta. Međutim, prostor između pomenutih klizišta je prema procjenama zadovoljavajuće stabilan. Na to upućuje i činjenica da na objektima i putevima koji se nalaze na prostoru između klizišta nema vidljivih oštećenja. Stoga, potrebno je hitno izvršiti čišćenje drenažnih kanala kako bi se uspostavio odvod vode i spriječio ulazak površinske vode u klizišta. Da bi se dala konačna ocjena stabilnosti terena tim geologa predložio je detaljno inžinjersko-geološko kartiranje šire zone klizišta. Ovim kartiranjem prikupili bi se podaci neophodni za projektovanje detaljnih geoloških istraživanja u svrhu sanacije ovih prostora u cjelini.

 

Uporedo sa aktivnostima na lociranju klizišta, nastavljena je ubrzana izgradnja alternativnih putnih dionica do ugroženih sela pri čemu je angažovan značajan broj građevinskih mašina.

U pogledu ostalih mjera koje je poduzeo Kantonalni štab civilne zaštite treba reći i to da je, na osnovu dodatnih sredstava odobrenih od strane Vlade Kantona za saniranje posljedica poplava, nastavljena nabavka različitih vrsta roba, počev od prehrambenih namirnica do higijenskih sredstava, zatim stočne hrane, sjemena i opreme za poljoprivredu koje se skladište u Kantonalnoj direkciji za robne rezerve. Hrana i ostale potrepštine i dalje se redovno distribuiraju stanovnicima u ugroženim područjima kao i kolektivnim centrima. Sačinjen je i spisak djece smještene u kolektivnim centrima u Zenici i potom dostavljen Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u svrhu njihovog raspoređivanja u zeničke škole. Očekuje se da 30 djece školskog uzrasta smještenih u zeničkoj kasarni i 11 djece smještene u Studentskom domu krenu ove sedmice u školu sa svojim vršnjacima iz zeničkih osnovnih i srednjih škola.

U pogledu predstojeće berbe malina na područjima ugroženim poplavama, dogovoreno je da se u saradnji sa udruženjima poljoprivrednika izvrši edukacija dobrovoljaca koji će biti angažovani na ovom poslu, kako bi se berba obavila na stručan način.

Press služba KŠ CZ ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close