ZDK: Isplata porodiljskih naknada

Zaostatak u isplati naknada porodiljama bio je razlogom njihovog jučerašnjeg protesta ispred zgrade Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ali i tema razgovora premijera Muniba Husejnagića sa predstavnicama porodilja u sjedištu Kantona. On je tom prilikom kazao da su isplate za porodilje prioritet te da su ove vrste naknada u redosljedu plaćanja prve nakon isplate plaća budžetskim korisnicima koje također kasne.

Već danas uslijedit će isplata jedne rate porodiljskih naknada, a a dinamika isplate ostalih umnogome zavisi o tome da li će Skupština Zeničko-dobojskog kantona odobriti kreditno zaduženje kako bi se izmirile ne samo ove, već i sve ostale obaveze koje se finansiraju iz kantonalnog budžeta. Premijer Hussejnagić je kazao da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona jedina koja nema kreditnih zaduženja na području FBiH i da su sva plaćanja dosad izmirivana iz redovnog priliva sredstava u budžet.

On je također pojasnio da sredstva za socijalna davanja, koja dolaze sa nivoa Federacije BiH na račun Kantona odmah budu transferisana ka porodiljama i ta sredstva se ne zadržavaju ni dana na računu Kantona. No, s obzirom na izuzetno loše punjenje budžeta zadnjih mjeseci, izmirenje obaveza po svim osnovama kasni, pa tako i dijela sredstava koje je Kanton dužan obezbijediti u okviru isplate naknada po osnovu porodiljskog odsustva.

www.magazinplus.eu – Press ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close