ZDK: Informacija o aktuelnom stanju i ostvarivanju prava pripadnika branilačke populacije

VLADA USVOJILA INFORMACIJU O AKTUELNOM STANJU I OSTVARIVANJU PRAVA PRIPADNIKA BRANILAČKE POPULACIJE S OSVRTOM NA RAD I AKTIVNOSTI BORAČKIH UDRUŽENJA

Na 16 sjednici Vlade Zeničko – dobojskog kantona održanoj dana 09.07.2015.godine Vlada je, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, usvojila Informaciju kao u naslovu.

Informacija uglavnom daje prikaz podataka koji se odnose na period 2013. i 2014.godine,

iskazano je opredjeljenje Vlade Zeničko – dobojskog kantona da bude vlada kontinuiteta posebno po pitanju hitnog rješavanja naslijeđenih dugova prema pripadnicima boračke populacije.

Činjenica da je imenovanjem Vlade  Zeničko – dobojskog kantona u ovome sazivu Ministarstvo za boračka pitanja dugovalo oko 3,2 miliona KM boračkoj populaciji za 2012., 2013. i 2014. godinu (ne računajući dugove iz 2015.godine) te da su dugovi iz predhodnih godina za četiri mjeseca svedeni na oko milion, govore u prilog opredjeljenja da se isti čim prije riješe.

Posebnu pažnju izazvalo je nastojanje da se politika Ministarstva za boračka pitanja u potpunosti zaokrene u pravcu zapošljavanja boračke popluacije. Na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona nalazi se preko 21.000 nezaposlenih osoba koje pripadaju boračkoj populaciji. Projektom koji je usvojila Vlada Zeničko – dobojskog kantona planirano je zapošljavanje preko 100 porodica kroz uzgoj malina koje su hit na europskom tržištu i omogućavaju brzu zaradu uz mala ulaganja. Pored ovog projekta Vlada će podržati i druge projekte koji imaju za cilj zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica.

 

U informaciji su navedena prava pripadnika boračke populacije po federalnom zakonu kao i prava po Zakonu o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, dakle po kantonalnom zakonu, gdje je dat pregled ličnih i porodičnih invalidnina, koje su u obavezi fedederalnog budžeta, te pregled prava po kantonalnom zakonu koji je donijela Skupština i Vlada Ze-do kantona

Tako je iz budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. i 2014. odobreno po različitim transferima:

  1. Liječenje i nabavka lijekova oko preko milion KM
  2. Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija); oko 410.000 KM
  3. Stipendiranje studenata oko tri miliona KM
  4. Nabavku udžbenika za djecu osnovne i srednje škole 1.2 miliona KM
  5. Vanredna novčana pomoć 1.360.000 KM
  6. Rješavanje stambenog pitanja 1.620.000 KM
  7. Sufinansiranje invalidskog sporta 225.000 KM
  8. Pomoć u slučaju smrti 790.000 KM
  9. Za rad boračkih udruženja 660.000 KM itd.

Pored analize ostvarivanja prava boračke populacije po federalnom i kantonalnom zakonu, ovdje je kao posebno poglavlje dat prikaz statusnih pitanja, aktivnosti i  presjek rada kantonalnih branilačkih udruženja, koja se finansiraju iz Budžeta Kantona, kao i ostalih udruženja branilačke populacije u 2014.godini, sa podacima o dodjeljenim novčanim sredstvima sa transfera Ministarstva.

Posebno je apostrofirana dobra saradnja Vlade Zeničko – dobojskog kantona i resornog ministarstva sa boračkih udruženjima, a sve u cilju poboljšanja statusa i vraćanja dostojanstva pripadnicima boračke populacije.

Informacija je proslijeđena u daljnju skupštinsku proceduru.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close