ZDK-IFC: Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica grupacije Svjetske banke i Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), do kraja marta 2014. godine, sarađivat će na sprovođenju kantonalne regulatorne reforme. Ovaj zajednički projekat rezultat je odluke Vlade da se poboljša privredno okruženje i privuku investicije na područje Zeničko-dobojskog kantona. Vlada ZDK, u 2013. podini, je krenula u izmjene nekoliko važnih zakona, te izrazila opredjeljenje da pojednostavi administrativne postupke (dozvole, saglasnosti, uvjerenja i sl.) i smanji troškove za firme. Želja IFC-a je da zajednički sa Vladom, u narednih godinu dana, poboljša klimu za rad i investiranje u ZDK. Projekat poboljšanja poslovnog okruženja implementira u partnerstvu sa Kraljevinom Švedskom i Federalnim ministarstvom finansija Austrije.

Osnovni ciljevi projekta su: povećanje konkurentnosti kantona putem smanjenja troškova i rizika poslovanja za privredne subjekte; kroz pojednostavljivanje i racionalizaciju administrativnih postupaka; kreiranje elektronskog internet registra („E-registar“) svih kantonalnih administrativnih postupaka, te povećanje transparentnosti u sprovođenju administrativnih postupaka na kantonalnom nivou, a s ciljem omogućavanja boljih uvjeta za privlačenje investitora u ZDK.

Tokom realizacije Projekta očekuju se sljedeći rezultati: racionalizacija i pojednostavljenje administrativnih postupaka za poslovanje u nadležnosti ZDK, značajne uštede za privredne subjekte ZDK,povećanje konkurentnosti ZDK kroz smanjenje troškova i rizika poslovanja za privredne subjekte, uspostavljanje E-Registra administrativnih postupaka i objava na web stranici ZDK, uspostavljanje organa za regulatornu reformu na nivou ZDK koji će poboljšati kvalitet novih propisa.

Dosadašnje iskustvo u radu sa općinama i kantonima u BiH, govori nam da je prosječna ušteda po jednom zahtjevu za firme, direktno, u novcu, oko 9 KM, a oko 900 KM kroz smanjenje vremena realizacije zahtjeva, lakše prikupljanje dokumentacije i manje informacija koje se traže od firmi.

Za realizaciju Projekta u ZDK planirani budžet je ukupno 164.640 KM od čega je učešće Vlade ZDK, u gotovini 30.000 KM (18%), u materijalnim sredstvima i stvarima 37.800 KM (23%) dok je učešće IFC-a 96.840 KM (59%).

-Poboljšanje poslovnog okruženja shvatamo kao mogućnost da osiguramo veće investicije od domaćih, a pogotovo od stranih investitora i da time poboljšamo mogućnost za zapošljavanje. Sve ostale probleme koje imamo, u našem društvu, mi ćemo lakše riješiti ukoliko otvorimo jedan novi ciklus većeg, produktivnijeg i ekonomski opravdanog zapošljavanja.. Nadam se da ćemo u periodu pred nama zajedničkim i profesionalnim radom pokazati da su partneri iz Bosne i Hercegovine, iz Zeničko- dobojskog kantona dorasli nivou kvalitete i kriterija koje zagovara IFC, istakao je premijer Fikret Plevljak o značaju Projekta za Zeničko-dobojski kanton.

-Mi možemo ponuditi pomoć u privlačenju direktnih stranih investicija koje su preduvjet za povećanje izvoza. To bi trebalo dovesti do povećanja novih registriranih srednjih i malih preduzeća.. U sljedećih 12 mjeseci želimo da ostvarimo sa partnerom Zeničko- dobojskim kantonom racionalizaciju administrativnih postupaka i procedura i potpunu transparentnost. Mi smo ubjeđeni da je ovo pravi kanton, partner IFC-a“, istakla je šefica Ureda IFC-a u BiH Lada Buševac, o značaju Projekta ZDK i IFC.

O Zeničko-dobojskom kantonu

ZDK prostire se na površini od 3343 km² i po površini zauzima četvrto mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine (BiH). U svom sastavu, ZDK obuhvata 12 općinskih područja i to: Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče. Na području ZDK živi oko 400 hiljada stanovnika što čini 17,2% ukupnog stanovništva Federacije BiH. Po broju stanovnika, ZDK se nalazi na trećem mjestu u Federaciji BiH, iza Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo. Kanton ima svoje komparativne prednosti jer se nalazi u centralnom dijelu BiH kroz koji najvećim dijelom prolazi magistralni put M-17 i željeznička pruga, koji povezuju sjeverni sa južnim dijelom BiH, kao i trasa budućeg koridora 5C.  U ZDK je registrirano blizu 5 600 pravnih osoba i oko 6 900 obrta U evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK, krajem januara ove godine, bilo je 69 836 osoba koje traže zaposlenje, od čega su 34 234 žene. Od ukupnog broja, 33 151 osoba prvi put je tražila posao. Tokom januara Službi su se prijavile 1 994 nove osobe, a sa spiska ih je zaposleno 810, dok je sa evidencije po raznim osnovama brisano 1 370 osoba.

O IFC-u

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, stvara mogućnosti za ljude da pobjegnu od siromaštva i poboljšaju svoje živote. IFC podstiče održiv ekonomski rast u zemljama u razvoju pružanjem podrške razvoju privatnog sektora, mobiliziranjem privatnog kapitala, te pružanja savjetodavnih usluga i usluga ublažavanja rizika za poslovne subjekte i vlade. U fiskalnoj 2012. godini, tokom ekonomske krize, IFC je investirala gotovo 20 milijardi dolara i na taj način podržala svoje klijente u otvaranju novih radnih mjesta, poboljšanju zaštite okoliša i pružanja podrške njihovim lokalnim zajednicama. Za dodatne informacije, posjetite www.ifc.org

www.magazinplus.eu – Pres služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close