ZDK: Detalji Zakona o borcima ZDK

Vlada ZDK je jučer usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ZDK, uvrstivši sugestije i prijedloge iznesenih tokom javne rasprave o Nacrtu Zakona usvojenom u januaru ove godine. U odnosu na ranije zakonsko rješenje, novi zakon predviđa izmjene kojima se:

– u sva prava po zakonu uvode i povratnici u RS koji ostvaruju osnovna prava iz BIZ u općinama Kantona ili koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona.

– Djeca šehida/pog.br. moći će ostvarivati prava iz Zakona na zdravstvenu zaštitu, prednosti pri zapošljavanju, dodjelu kredita za zapošljavanje, prvenstvo kod korištenja programa službe za zapošljavanje, te pravo na stipendiranje do 35. godine života, odnosno neće biti kao do sada limitirani dobnom granicom od 25 god. života, i uvjetom da su na evidenciji nezaposlenih te da im raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom.

– Isto se odnosi i na djecu umrlih RVI i dobitnika ratnih priznanja priznanja kojima je prestalo pravo na porodičnu invalidninu, te na djecu umrlih demobiliziranih branilaca, koji se ovdje uvode u pravo, oni će moći ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu te sredstva za zapošljavanje i prevenstvo kod programa službe za zapošljavanje, te pravo na stipendiranje do 30. godine života

– Uvode se u prava po zakonu udovice i roditelji umrlih demobiliziranih branilaca, koje je umrli izdržavao

– Stipendije za studij će moći ostvariti i studenti – branioci i čl.njihovih porodica koji studiraju izvan BiH, pod uvjetom da su srednje školovanje ostvarili na području BiH

– Sredstva za naknadu za podignute nišane odn. nadgrobne spomenike te sredstva pomoći za slučaj smrti branilaca i čl.njihovih porodica moći će ostvariti i lice koje je nišan podiglo odnosno sahranilo umrlo lice, bez obzira je li član porodice, što je do sada bilo uvjet

– Svi podaci o braniocima koji su koristili sredstava sa transfera ministarstva moći će biti javno objavljeni.

Ostale odredbe se odnose na usklađivanje sa odredbama važećih federalnih zakona, jer je tamo u međuvremenu došlo do promjena, prestao je 2010.godine važiti Zakon o pravima demobiliziranih branilaca, zatim odredbe kojima se u cilju pojednostavljenja i optimizacije postupka ostvarivanja prava po Zakonu, pojedine odredbe mijenjaju, te odredbe kojima se otklanjaju određene nedorečenosti i nepreciznosti koje postoje u Zakonu i koje su na neki način predstavljale prepreku ostvarivanja prava u praksi i u skladu sa stvarnim potrebama.branilaca i članova njihovih porodica.

– Izmjene zakona su većinom formalne i tehničke prirode. Najveća suštinska izmjena je kod djece pripadnika boračke populacije. Praksa je najbolje pokazala manjkavosti dosadašnjeg zakona. Naime, obraćala su nam se djeca – studenti koji završe fakultet i već nakon nekoliko mjeseci čekanja na zaposlenje izgube prioritete ili nakon godinu dana odrađenog pripravničkog staža izgube sva prava i prioritete. Nakon 25. godine tu djecu više niko nije gledao, nemaju prioritet pri zapošljavanju, dobijanju zdravstvenog osiguranja, stipendija, rješavanju stambenih problema i slično, a to nismo smjeli dozvoliti”, kaže Ekrem Tuka, ministar za boračka pitanja ZDK.

Naglašavajući kako u svom poslu nastoji biti što pravedniji, te fokus pokušava staviti na djecu šehida, djecu RVI-a i na podsticaje zapošljavanja boraca koji su zdravi izašli iz rata, ali ostali bez ičega, ministar Tuka kaže: “Prvenstveno mislim na ljude koji imaju uslove da se bave poljoprivredom ili stočarstvom i smatram da ih treba pomoći raznim podsticajima, da stanu na noge i obezbijede egszistenciju sebi i svojim porodicama”.

zenicablog.com

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close