PolitikaZDK

ZDK: Saopćenje sa 40. sjednice Vlade

Saopćenje sa  40. sjednice Vlade

Zenica, 29.01.2016. godine – Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je  na 40. sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona  o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Na prijedlog Ministrastva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Vlada je donijela zaključak da se Obrtničkoj komori Zeničko-dobojskog kantona ustupi na korištenje, bez naknade, kancelarija površine 23,56 m2 u poslovnoj zgradi Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, počevši od 1.11.2015. do 1.11.2016. godine.

Vlada je danas donijela  Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa  preventivne jesenje deratizacije  koja je obavezna za područje Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini.  JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane je  realizovao ovaj program u okviru svoje nadležnosti. Za realizaciju navedenog programa  utrošeno je 45.000,00 KM iz Budžeta Kantona i angažirano 110 nezaposlenih lica za njeno provođenje.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju 112.500,00 KM Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona  na ime  troškova potrebnih za finsiranje redovnih obaveza i aktivnosti.

Pčelaru Ismetu Bošnjakoviću iz Zavidovića je Zaključkom Vlade odobreno 550,00 KM na ime naknade štete nanesene od divljači na objektu i pčelinjim društvima.

Na prijedlog Ministrstva zdravstva donesena je Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja, sadržan u Odluci o listi lijekova obaveznog  zdravstvenog osiguranja. Ova odluka je donesena radi usaglašavnja tabelarnog dijela liste lijekova koji se odnosi na nivelaciju cijena lijekova, i to da će se cijena lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona koje su više od cijena lijekova na federalnoj listi lijekova, spustiti na nivo cijena lijekova sa federalne liste. A, ako su cijene lijekova na kantonalnoj listi niže od cijena lijekova sa  federalne liste, zadržavaju se na zetečenom nivou.

Vlada je danas imenovala, na kraći period predsjednike i članove upravnih odbora u javnim ustanovama : Kantonalna bolnica Zenica i Institut za zdravlje i sigurnost hrane.

Donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava za finasiranje političkih stranaka i koalicija političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Kantona za mjesec januar 2016. godine u iznosu od 33.166,00 KM.

Na prijedlog Ministrstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donesen je Zaključak o odobravanju utroška sredstva sa pozicije “Tekući transfer za ustanove kulture“ za period januar-  mart 2016. godine u ukupnom iznosu od 790.872,00 KM. Ova sredstva su namijenjena za isplatu plaća, toplog obroka i materijalnih troškova za 11 biblioteka i tri muzeja sa područja Kantona te Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice.

 

Press služba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close