M plusOglasiVisoko

ZDK: 24.12.2018. počinje evidencija djece za …

U PONEDJELJAK, 24.DECEMBRA POČINJE EVIDENTIRANJE DJECE ZA PROGRAM OBAVEZNOGPREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U ZDK

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona obavještava roditelje/ staratelje djece koja će do 1. marta 2019. godine navršiti 5 godina i šest mjeseci života i koja u školskoj 2018/2019. godini nisu pohađala neku od predškolskih ustanova, da su dužni prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.

Evidencijadjece će se vršiti u periodu od 24. do 31. decembra/prosinca u školi koju ćedjeca pohađati, a za evidentiranje nije potrebno prisustvo djeteta, niti prilaganjebilo kakve dokumentacije.

Tokommjeseca januara 2019. godine obavit će se besplatni ljekarski pregledi djece –polaznika Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, aroditelji/staratelji trebaju insistirati na adekvatnom ljekarskom uvjerenju zaupis u predškolsku ustanovu.

O upisudjece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), sa svompotrebnom dokumentacijom, kao i vremenu realizacije Programaroditelji/staratelji bit će obaviješteni putem sredstava javnog informisanja iputem obavještenja na školi u kojoj su djeca evidentirana.

Press služba ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close