BiHPolitika

ZDK: Zbog neagilnosti općina kasne lokalni projekti koji se finansiraju iz vodnih naknada

Zbog neagilnosti općina kasne lokalniprojekti koji se finansiraju iz vodnih naknada

Prema izvještaju o realizacijiPrograma utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu, kojeg je usvojilaVlada ZDK, od planiranih 8,5 miliona KM u toku prošle godine ugovoreno je 5,35miliona KM ili 63 posto, od čega je realizirano 2,51 miliona KM ili 47 posto.

Od ukupno 119 planiranih projekata, upotpunosti su završena 42 projekta, a u fazi realizacije je 37 projekata. Nijerealizirano 40 projekata, od kojih su za 35 poništeni postupci javne nabavke, aza pet projekata se nisu stekli uslovi za realizaciju. Pored toga, Vlada ZDKje, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu izsredstava rezerve odobrila sredstva za realizaciju devet projekata, u ukupnojvrijednosti 328.000 KM, od čega su u 2018.realizirana dva projekta uvrijednosti 115.000 KM, dok se realizacija ostalih projekata prenosi u 2019.godinu.

Nezadovoljavajuća realizacijaostvarena je kod projekata izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata odopćinskog značaja – zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje, vodniobjekti za zaštitu voda – gdje je od planiranih 4,94 mil. KM ugovoreno 2,3miliona, a realizirano svega 215.300 KM. Najčešći razlog slabe realizacije jeneagilnost pojedinih općina koje nisu pripremile projekte, predmjere radova iliprovele postupak nadzora, iako su preuzele obaveze prema sporazumu ozajedničkoj realizaciji planiranih projekata kojim su regulirane međusobneobaveze i način realizacije odobrenih sredstava.

Grad Zenica uopće nije potpisao ovajsporazum, zbog čega u 2018. godini na području grada Zenice nisu realiziraniprojekti vrijedni 1,1 mil. KM. Prema izvještaju, međunerealiziranim projektima je nastavak izgradnje pregrada na vodotocimaBaretnjak i Ciganski potok i regulacija dijela korita Starinskog potoka radizaštite naselja Topčić Polje od bujičnih nanosa (100.000 KM), te čišćenje isanacija korita Babine rijeke, Kočeve, Gračaničke rijeke, Orahovičke rijeke iBistričaka (50.000 KM). Također, nisu realizirani ni projekti vodnih objekataza korištenje i zaštitu voda u vrijednosti 950.000 KM, među kojima je iizgradnja više vodovoda i kanalizacije na području grada Zenice.

Ista situacija desila se i 2017. godine,kada je Grad Zenica prvi put odbio da potpiše predloženi sporazum zbogneslaganja sa listom planiranih projekata, među koje je resorno ministarstvouvrstilo i projekt regulacije dijela potoka Bistričak. Uslijedila je tužbaGrada, međutim Općinski sud, a potom i Kantonalni sud u Zenici presudili su ukorist Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, ustvrdivšida Zeničko-dobojski kanton ni na koji način nije odgovoran što predviđenasredstva nisu realizirana, jer gradonačelnik Fuad Kasumović nikada nijepotpisao navedeni sporazum kao osnovu za transferiranje sredstava.

Press služba ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close