Zbrka nakon poništenog magistarskog studija na FPN u Sarajevu

Nakon što je prvostepenom presudom Općinski sud u Sarajevu poništio ugovore o magistarskom studiju na Fakultetu političkih nauka, Ministarstvo obrazovanja nauke i mladih KS traži od menadžmenta fakulteta da roku od sedam dana imenuje odgovorne osobe, te ih sankcioniše. Naime, odlukom Suda više od 600 studenata, koji su godinu studija platili 2.750 eura, neće dobiti zvanje magistra. Nasuprot tome, iz Dekanata FPN tvrde kako diplome neće biti upitne.

Više od 600 studenata postdiplomskog studija Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, organizovanog 2010. godine, neće dobiti zvanje magistra. Tako je presudio Općinski sud u Sarajevu, jer ovaj fakultet nije imao licencu da izvodi program 4+1, koji predviđa da studenti nakon završenog četverogodišnjeg dodiplomskog studija, za još jednu godinu stiču zvanje magistra. Ovaj sistem studiranja ne poznaje bolonjski model, koji predviđa sistem 3+2, prema kojem dodiplomski studij traje tri godine, a postdiplomski dvije.

Jedan od studenata Teufik Hadžiahmetović tužio je Fakultet, koji će mu morati vratiti uloženi novac:

„Meni ne znači ništa ovo, i taj novac je manje bitan u poređenju s vremenom koje mi je uzeo FPN. Radi se o tri godine mukotrpnog i studiranja i dokazivanja istine, a što su trebale da urade institucije sistema – kao što su tužilaštva i raznorazne obavještajne agencije“, kaže on.

Sud je naložio da fakultet mora vratiti novac i Aidi Hadžiahmetović. Prema riječima predstavnika studenata koji su upisali ovaj postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Lučiana Kaluže, ostali oštećeni studenti također bi se mogli opredijeliti za tužbe.

„Ukoliko ti studenti pokrenu sudski proces definitivno se možemo dovesti u problem da cijeli Kanton Sarajevo bankrotira iz razloga da će studenti tražiti nadokandu za svoje izgubljeno vrijeme, svoje troškove, svoje znanje i sve ostalo“, navodi Kaluže.

Akademske 2009./2010. godine studenti su jednogodišnji magistarski studij plaćali više od 2.700 eura, umjesto 500 eura, koliko je iznosila cijena studija do tada. Zbog četverostruko većih cijena moraju se naći odgovorne osobe. Ministar obrazovanja, nauke i mladih KS Damir Marjanović zatražio je od Fakulteta političkih nauka da u roku od sedam dana imenuje krivce i sankcioniše ih.

„U toj detaljnu informaciju očekujemo od kolega sa FPN da će nam dati jasno šta je problem, viziju rješavanja problema, ali isto tako da će imenovati odgovorne osobe i predložiti sankcije za njih“, naglasio je Marjanović.

Filandra: Diplome neće doći u pitanje

Ovaj propust greška je prethodnog menadžmenta Fakulteta, na čelu sa tadašnjim dekanom Mirkom Pejanovićem. Aktualni dekan Fakulteta političkih nauka prof. dr. Šaćir Filandra prihvatio je zahtjev Ministarstva kako bi se na zadovoljstvo svih riješio ovaj problem. Još uvijek se ne zna koje će to konkretno mjere biti poduzete, ali dekan Filandra naglašava da se mora hitno reagovati i u skladu sa zakonom:

Šaćir Filandra
Šaćir Filandra

„Upoznali smo se sa svim aspektima problema, shvatili suštinu i odgovornost menadžmenta i prihvatili obavezu da u narednih sedam dana sa Upravnim odborom menadžment FPN donese određene mjere u prvacu rješavanja ovoga problema, sa ciljem da se Fakultet zaštiti, da se zaštiti njegov akademski dignitet.“  

Nekadašnji dekan Mirko Pejanović ističe kako je ovaj studij imao za cilj da pruži šansu studentima koji su visoko obrazovanje stekli prije prelaska na takozvanu “Bolonju” da tokom jednogodišnjeg studija, uz stečeno znanje, dobiju i zvanje magistra. Pejanović kaže kako to nije bio redovan studij, te da je zbog toga toliko i koštao:

„Pri tome mi smo promovisali taj projekat i on je dobio sve svoje potvrde u okviru Nastavno-naučnog vijeća i Upravnog odbora FPN i Senata Univerziteta. Cijena je bila oblikovana tako da je jedan semestar 2.000, drugi semestar 2.000, izrada i prijava magistarske radnje 1.500 maraka.“

Pejanović ističe kako ništa nije urađeno mimo zakona:

„Zakonit je i projekat, zakonite su i diplome, validan je studij.“

No, ono što muči sve studente koji su upisali jednogodišnji magistarski studij jeste pitanje da li postoji mogućnost da diplome budu proglašene nevažećim. Dekan Fakulteta, profesor Šaćir Filandra kaže kako će sve uraditi da akademski status diploma bude zaštićen.

„Diplome ni u kom slučaju neće doći u pitanje – jer jedno je akademski dignitet studija koji određuju Nastavno-naučno vijeće Fakulteta i Senat Univerziteta, a drugo je procedura koju propisuje država“, pojašnjava Filandra.

Malim proceduralnim propustom, kako je to dekan nazvao, Fakultet političkih nauka u Sarajevu je zgrnuo ogroman novac od studenata. Sada će ga, presudom Općinskog suda u Sarajevu, morati vratiti makar nekim od studenata. Uz to, studenti traže i da Tužilaštvo KS uradi svoj dio posla, te procesuira odgovorne za ovu situaciju i nelegalno uzimanje novca. Presuda Općinskog suda u Sarajevu je prvostepena i Fakultet političkih nauka ima pravo žalbe u roku od 30 dana. Ukoliko Fakultet ne podnese žalbu, prvostepena presuda postaje pravosnažna.

Selma Boračić – RSE

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close