Zbog nabavke soli inostranog porijekla odlijevaju se značajna budžetska sredstva

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija provodeći Zakon o cestama kao i kontrolišući prenesene ovlasti sa “JP Ceste FBiH” na kantonalne organe u Kantonu Sarajevo u smislu održavanja magistralnih pravaca koji prolaze kroz ovaj Kanton, izražava veliku zabrinutost zbog nedovoljnog čišćenja i snabdjevenosti zimske službe sa neadekvatnim količinama neodgovarajuće soli.
Trenutno je situacija u Kantonu Sarajevo veoma složena budući da nadležno kantonalno javno komunalno preduzeće ne raspolaže sa dovoljnim količinama soli. Obzirom na vremenske prilike zbog snijega koji je pao i prije kalendarskog početka zime, ovo pitanje još više dolazi u prvi plan, saopćeno je iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Prema Zakonu o cestama u Federaciji, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je nadležno za kontrolu sprovođenja ovog zakona i za donošenje podzakonskih akata koji se tiču održavanja puteva a time i zimske službe. Federalni ministar prometa i komunikacija ima ovlaštenja za donošenje određenih pravilnika, uputstava i smjernica.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je prepoznalo problem i izmjenilo odgovarajuće podzakonske akte, tako da omogućavaju konkurentnost domaćih proizvođača soli za posipanje putova, navode iz ovog Ministarstva.

Prema saznanjima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija domaća so nije adekvatno zastupljena prilikom nabavke kod javnih i privatnih preduzeća, pogotovo imajući u vidu činjenicu da uvozna so nema idealne tehničke karakteristike i u sebi sadrži veliki procenat drugih materija koje nisu poželjne (zaprljanost).

Važno je istaći da je prema našim saznanjima domaća so, proizvedena u “Solani Tuzla” jeftinija od drugih. Zbog nabavke soli inostranog porijekla odlijevaju se značajna budžetska sredstva u javnim nabavkam inostranim dobavljačima, navode iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

(fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close